Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Gerrit Achterberg: Kleine kaballistiek voor kinderen

Gerrit Achterberg

Dichter: Gerrit Achterberg, Nederland, 1905 - 1962
Gedicht: Kleine kaballistiek voor kinderen
Locatie: Noachstraat 2 (speelplaats Rembrandt Scholengemeenschap aan de Brandts Buyskade), Leiden
Sinds: ca. 1987
Let op: Dit gedicht, dat geen deel uitmaakte van het project van de stichting TEGEN-BEELD, is met de sloop
                 van dit deel van het schoolgebouw verdwenen.

Nederlands
Kleine kaballistiek voor kinderen

De 4 is vierkant manlijk
de 3 rond en vrouwelijk
de 9 is een verre nicht
van 6 meer in het licht
de 7 staat apart
tegen zijn stok verstard.

Hij zal wel heilig wezen
wij hebben niets te vrezen
de 8 twee nullen op elkaar
lacht maar lacht maar
de 5 is een oud wijf
heeft weinig om het lijf.

De 2 is blij en wittig
blond kindje van de 20
de 1 is gans alleen
maar huwt ze later alle 10
10
het staat nog te bezien.


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht