Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Anoniem , De trouw der burgerij ...

De trouw der burgerij ...


Dichter: Anoniem, Nederland, 1766
Gedicht: De trouw der burgerij ...
Locatie: Hoogstraat, Leiden
Sinds: 1766
Let op: Deze tekst maakt geen deel uit van het project van TEGEN-BEELD.


Nederlands

De trouw der burgerij heeft hier, 't geen door geweld 
der vlammen wierdt gesloopt, in bet'ren staat hersteld

Anno MDCCLXVI


Op

Achtergrond

De Hoogstraat na de brandBij de Hoogstraat komen de Oude en Nieuwe Rijn tezamen. Het is het echte hart van Leiden, waarschijnlijk ook de plek waar al het langst mensen wonen. In de nacht van 2 op 3 oktober 1766 woedde hier nabij de Visbrug een verschrikkelijke brand. De illustratie toont de puinhoop die overbleef (Kopergravure door N. van der Meer Jr. Leiden, Gemeentelijke Archiefdienst).

De overlevenden (weduwen en kinderen) vroegen aan het stadsbestuur toestemming om een inzameling voor de wederopbouw te organiseren. Zij hadden al hun bezittingen en deels ook hun man en kinderen verloren. Nadat dit op zondag 12 oktober in alle kerken was aangekondigd, werd de volgende dag door "der geenen die daar toe sullen werden gebruykt, te weten die van den Geregte, Vroedschappen, Veertigen, Kerkendienaaren, Ouderlingen en Diaconen mitsgaders de Meesteren van de Huys Armen binnen dese Stad" het voor die tijd enorme bedrag van Fl 15.142,19 opgehaald. Vandaar waarschijnlijk dat de panden "in bet'ren staat hersteld" konden worden.

Over het behoud van de fraaie spreuk is nadien nog regelmatig het nodige te doen geweest. Latere eigenaars of gebruikers schilderden er soms gewoon overheen zonder vervolgens de letters te herstellen. Mede door de inzet van de Vereniging Oud Leiden is de spreuk behouden gebleven en is het schilderwerk periodiek bijgewerkt.

(Informatie en illustratie overgenomen uit de jaarboekjes van de Vereniging Oud Leiden.)


Op Terug Home Opvolgend muurgedicht