Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Anoniem , Ondert laeken minne / wever syn sinne

Ondert laeken minne / wever syn sinne


Dichter: Anoniem, Nederland
Gedicht: Ondert laeken minne / wever syn sinne
Locatie: Uiterstegracht, Leiden
Sinds: onbekend
Let op: Dit gedicht - of liever gezegd: deze spreuk - maakt geen deel uit van het project van TEGEN-BEELD.


Nederlands

Ondert laeken minne / wever syn sinne


Op

Uiterstegracht

Achtergrond

Ondert laeken minne / wever syn sinne kan naar het hedendaags Nederlands vertaald worden als Vrijen onder het laken / bevalt de wever wel of als onder het laken minnen / daar heeft de wever wel zin in. De herkomst van deze spreuk heb ik nog niet kunnen achterhalen (Wie weet er meer? Informatie per mail a.u.b.). Duidelijk is wel de betekenis: de wever verdient niet alleen zijn geld aan het maken van laken, maar ontleent er ook ander genot aan!


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht