Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Chairil Anwar , Aku - Ik

Chairil Anwar

Dichter: Chairil Anwar , IndonesiŽ, 1922-1949
Gedicht: Aku - Ik
Locatie: Kernstraat 17a (zijgevel), Leiden
Sinds: 17 augustus 1995 (nummer 31)
Let op: Er is bij het gedicht ook een Engelse vertaling door James Brockway aangebracht.

Maleis
Aku

Kalau sampai waktuku
'Ku mau tak seorang 'kan merayu   
Tidak juga kau

Tak perlu sedu sedan itu

Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang

Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang

Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri

Dan aku akan lebih tidak perduli  

Aku mau hidup seribu tahun lagi  

(oleh Chairil Anwar, Maret 1943)

Engels
I

If my time should come
I'd like no one to entice me
Not even you

No need for those sobs and cries

I am but a wild animal
Cut from its kind

Though bullets should pierce my skin
I shall still strike and march forth

Wounds and poison shall I take aflee
Aflee
'Til the pain and pang should dissapear

And I should care even less

I want to live for another thousand years   

(vert. Urip Hudiono)

Nederlands
Ik

Als mijn tijd gekomen is
wil ik van niemand rouw
Ook niet van jou

Niks geen gesnik en gesnotter

Ik ben een eenling geworden
Uitgestoten uit de horde

Laat kogels mijn huid doorboren
Ik blijf tekeergaan en schoppen

Wonden en gif voer ik mee op mijn vlucht
Vlucht
Tot de schrijnende pijn zal verdwijnen

En ik zal er nog minder om geven

Ik wil nog duizend jaar leven

(vert.A. Teeuw
Uit: Ik wil nog duizend jaar leven
Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam 1979)


Op

Uitgezocht door:

I.I.C.het Instituut Indonesische Cursussen (I.I.C.), Rapenburg 8, Leiden, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1995. Het gedicht is in het Maleis geschreven in maart 1943 als aanklacht tegen de toenmalige Japanse overheersing van IndonesiŽ. Maar het kan indirect ook gelezen worden als een manifest van verzet tegen elke bezetter. Dus ook tegen de voormalige koloniale overheersing van IndonesiŽ door Nederland. In de vormgeving van het muurgedicht vallen de bamboestaven op, die door de tekst schemeren als tralies. Het oorspronkelijke hek was aan de bovenkant zelfs afgezet met prikkeldraad, waardoor de associatie met oorlog, gevangenschap en kampen verder versterkt werd (zie ook het artikel van K. Zijlmans: "De stad als gedicht" in het "Leids Jaarboekje 1996", bladzijde 29).

Bij de voltooiÔng kon je het muurgedicht al vanaf de Burggravenlaan zien, maar inmiddels is het tussenliggende stuk grond volgezet met een drietal appartementsgebouwen. De foto toont de huidige situatie.

Het I.I.C. is ook verantwoordelijk voor de keuze van het muurgedicht serat Kalatidha - Een duistere tijd van Ranggawarsita.


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht