Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

J.C. Bloem , Verlaine

J.C. Bloem, Verlaine

Dichter: J.C. Bloem, Nederland, Oudshoorn 10 mei 1887 - Kalenberg 10 augustus 1966
Gedicht: Verlaine
Locatie: Langebrug 107 (Gekroonde Liefdespoort), Leiden
Sinds: 1993 (nummer 10)
Let op: Dit muurgedicht is door overgroeiende klimplanten in zeer slechte staat.

Nederlands
Verlaine

De wereldwijzen zijn de onwijsten,
De onnoozle flinken, die vanzelf
Zich wringen in de krapste lijsten,
Zich krommen onder elk gewelf

Wat geeft het lot aan de gedweesten, 
De dienenden mèt heug en meug?  
Een vorm, gebootst op geijkte leesten, 
Een muffe bete, een zure teug.

De wereld is een sluw belover,
Een bieder vol arglistigheid;
Maar slaat gij toe - gij houdt niets over:
Gij zijt èn koop èn koopsom kwijt.

Waarom dan 't hart te laten derven,
Den weg langs naar het eind der reis,
En niet gelijk Verlaine sterven,
Dichter en dronken, vuil en wijs?
Engels
Verlaine

The worldly wise are the unwisest,
the simple he-men who by choice
wriggle into the tightest corset,
bend double under every arch

What does life offer the slavish ones,
who gladly serve with heart and will?
A shape the same as any man's,
a bitter bite, a sour swill.

The world was a deceiver ever,
the artful promise its device,
take it - you're left with nothing over
you lose the purchase and the price.

On the road to journey's end why then
deny the heart its simple joys,
why not perish like Verlaine,
poet, drunkard, dirty, wise?
(Uit: J.C. Bloem Verzamelde Gedichten,
 Uitgeverij Atheneum Polak & Van Gennip, 1965)
(Vert. James Brockway)
   
Op

Gedenksteen

Uitgezocht omdat

de dichter J.C. Bloem van 1900 tot 1905 op dit adres gewoond heeft;  de titel verwijst naar de dichter Verlaine; het muurgedicht is overgroeid door klimop en in zeer slechte staat.


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht