Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Alvaro de Campos (het. Fernando Pessoa)
Às vezes... - Soms heb ik...

Alvaro de Campos
Dichter: Álvaro de Campos (heteroniem van Fernando Pessoa), Portugal, 1888 - 1935
Gedicht: Às vezes... , Soms heb ik...
Locatie: Vliet 46 / Kampersteeg, Leiden
Sinds: 1993 (nummer 15)

Portugees
Às vezes...

Às vezes tenho idéias felizes, 
Idéias subitamente felizes, em idéias 
E nas palavras em que naturalmente se despegam... 
 
Depois de escrever, leio... 
Por que escrevi isto? 
Onde fui buscar isto? 
De onde me veio isto? Isto é melhor
   do que eu... 
Seremos nós neste mundo apenas canetas
   com tinta 
Com que alguém escreve a valer o que nós
   aqui traçamos?... 

(18 - 12 - 1934)

Nederlands
Soms heb ik...

Soms heb ik gelukkige gedachten,
Gedachten, plotseling gelukkig, in gedachten
En in de woorden waar ze zich vanzelf in losmaken... 

Na het schrijven, lees ik…
Waarom heb ik dit geschreven?
Waar heb ik dit vandaan gehaald?
Van waar is dit tot mij gekomen? Dit is beter
    dan ikzelf…
Zouden wij op deze wereld niets dan pennen
    zijn met inkt
Waarmee iemand waarachtig schrijft wat wij
    hier krassen?…

(vert. A. Willemsen)

Engels
At times I have...

At times I have happy ideas,
Ideas suddenly happy, in among ideas
And the words in which they naturally shake free ...

After writing, I read ...
What made me write that?
Where have I been to find that?
Where did that come to me from? It is better than
   me ...
Shall we have been, in the world, at the most, pen
   and ink
With which somebody writes properly what we here
   jot?...

(vert. J.Griffin)


Op

Fernando Pessoa

Voluit Fernando António Nogueira (Lissabon 13 juni 1888 - aldaar 30 nov. 1935). In 1918 debuteerde hij met een bundel Engelse gedichten (Antinous); pas later begon hij in het Portugees te publiceren. Hij bezat een uitzonderlijke taalvaardigheid en publiceerde tal van gedichten die hij toeschreef aan fictieve personen, van wie ieder niet alleen een eigen wereldbeschouwing, maar ook een eigen stijl en uitdrukkingsvorm bezat. Zo is Alberto Caeiro de positivist die zijn gedachten uit in blanke verzen, Ricardo Reis de egocentrische epicurist die horatiaanse oden schrijft en Alvaro de Campos de vitalist die geestdriftige oden schrijft in de trant van Walt Whitman. De gedichten die de dichter aan Fernando Pessoa zelf toeschrijft, vertolken de bespiegelingen van een introverte geest; ze zijn gewoonlijk in meer traditionele dichtvormen geschreven (liederen, sonnetten e.d.). De invloed van Fernando Pessoa, de belangrijkste Portugese dichter van de 20ste eeuw, is zowel in Portugal als in Brazilië zeer groot. Slechts een gering aantal van zijn gedichten is tijdens zijn leven in boekvorm verschenen (o.m. Mensagem, 1934), de overige verschenen verspreid in tijdschriften of zijn pas later gedrukt.


Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht