Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Robert Desnos, Art rythmé; tic / Lit temps nie

Robert Desnos, Art rythmé; tic / Lit temps nie

Dichter: Robert Desnos, Frankrijk, 1900 - 1945
Gedicht: Art rythmé; tic / Lit temps nie
Locatie: Kagerstraat 7 (Da Vinci College), Leiden
Sinds: september 2002 / officiële onthulling 11 oktober 2002 om 15.00 uur (nummer 84)

Frans
Art rythmé; tic / Lit temps nie

Prenez vos 16
litanies
n'italie   
Inde oeuf, un deux, la muscadence
Troie, qu'âtre neuf dans les seins (les siens) sise
les seins, cet étui pour le 9
Troie m'Ilion
     zéro
     rosée rose si 12
     réseau
  navigateurs traversez les 2-3
       à toute 8-S
11 ondes jusqu'à vos bouches portent l'odeur marine des 13 fraises 
Par nos amours décuplées nous devenons vains
     mais 10-20-2-20
quand je vins vous mourûtes  
     dans vos cerveaux      
     trop  pour boire le 100 du 
 
     En somme, F M R F I J
sommes-nous des cow-boys de l'Arizona dans un laboratoire
ou des cobayes prenant l'horizon pour un labyrinthe ?

(Corps et biens - L'Aumonyme 1930)

Nederlands
A-ritmische algebra / Slapend sleepliedje

Neem de handschoen op
Litanieën
niet van Italië
Van je nul, een twee, de schrikkeldans
In driekwartsmaat geheel nieuw temidden van zijn maten vijf zes zeven
lees maar, zeven en acht voor de 9
Drie miljoen Trojanen uit Ilion
		   van voren af aan
		   12 rosés zo zacht
		   bij elkaar
	 zeevaarders steek de zee-engte over
		   sla 8 op de snelheid
onze golven dragen tot aan uw mond de zilte geur van 13 verse bessen
Door onze vertienvoudigde liefdes worden wij 20 ingebeelden
		   in ernst, voor 2 een goddelijke wijn
toen ik kwam, stierf u ongeletterd
		   in uw hersenen een toegeeflijke klank
    te zat om het bloed van Jezus te drinken

		   Kortom KRTSTNDG
zijn wij cowboys uit Arizona in een laboratorium
of proefdieren die de horizon houden voor een labyrint?

(vert. Jan Buijsse, Judit Autsema en Els Geel)


Desnos Engels
Art-rhythmic-tic / Litany lullabyes

Seize your 16
Litanies
not Italy's
Want to, one two, ladies' excuse me
Free, for fur hive, your six in the beehives
You; save 'n ate by 9
Free Trojans from Illion
		  twelve
		  dewdrops and rose drops
		  blue dew so soft
	 Navigators cross Detroit
	   at gr8 speed
11 waves carry the sea's scent up to your mouths of 13 de-pressed berries
By our multiplied loves we become useless
   divinely entwined
When I came your death was noted
	   in your seedy brains 
   too full to drink the blood of Jesus

   To sum up, FMRLFEG
are we the cowboys of Arizona in a laboratory
or guinea pigs taking the horizon for a labyrinth?

(vert. Julian Musson, Véronique Dubuisson, Steve Taylor)


Op

Uitgezocht door:

Jan Buijsse, leraar Nederlands aan het Da Vinci College. Het muurgedicht is aangebracht ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vleugel van het schoolgebouw aan de Kagerstraat. Vooraf had Ben Walenkamp van de stichting TEGEN-BEELD wel enkele voorwaarden gesteld: het zou een gedicht uit de jaren twintig moeten zijn, bij voorkeur iets surrealistisch.

De keuze voor dit gedicht voor Desnos voldeed volledig aan die eisen. Zoals André Breton schrijft in zijn Surrealistisch Manifest (1924): "Desnos spreekt nu surrealistisch naar believen. De wonderbaarlijke lenigheid waarmee hij mondeling zijn gedachten volgt, levert ons schitterende teksten op, zoveel als we maar willen. Hij leest in zichzelf als in een open boek (...)."

Van dit gedicht bestonden nog geen vertalingen. Jan werkte zelf mee aan de Nederlandse vertaling en bemiddelde ook bij de totstandkoming van de Engelse vertaling. "Hertalingen", zoals hij ze zelf noemt, "omdat echt vertalen godsonmogelijk is".

De signatuur onder het muurgedicht is een afbeelding van een zilveren sikkel staande op het handvat. Het is een symbool uit Jan's familie.


Op

Surrealistisch muurgedicht

Tweede Kamerlid Wouter Bos en wethouder Alexander Pechtold hebben gistermiddag op het Da Vinci College aan de Kagerstraat in Leiden een muurgedicht onthuld. Dat gebeurde tegelijkertijd met de ingebruikname van de mediatheek in een nieuwe vleugel van de school. Aan de muur is de tekst aangebracht van het gedicht Art rythmétic van Robert Desnos (1900 - 1945).

Het surrealistische. Gedicht van de Fransman is uitgezocht door Jan Buijsse, docent Nederlands aan het Da Vinci College. “Je moet het eigenlijk hardop lezen”, zegt hij. “Dan ontdek je pas alle betekenissen die erin zitten". Van het gedicht bestonden nog geen vertalingen. Buijsse werkte zelf mee aan de Nederlandse vertaling en bemiddelde ook bij de totstandkoming van de Engelse vertaling. “Hertalingen", noemt hij het. “Echt vertalen is godsonmogelijk”.

(het Leidsch Dagblad van 12 oktober  2002)


Op

Opening nieuwbouw Da Vinci College

De Leidse stichting TEGEN-BEELD brengt het gedicht aan. Vrijdag wordt het onthuld.

De Leidse stichting TEGEN-BEELD brengt het gedicht aan. Vrijdag wordt het onthuld (foto: Chris de Waard).

Aanstaande vrijdag wordt een nieuwe vleugel van het gebouw Kagerstraat van het Da Vinci College geopend. Daarbij wordt ook een muurgedicht onthuld. Het gaat om het gedicht Art rythmé; tic van Robert Desnos. Het is als 84e muurgedicht in Leiden aangebracht door de Stichting Tegenbeeld.

De schildering van het gedicht past in de aandacht voor poëzie zoals die ook tot uiting kwam in het voorlezen van 42 gedichten als lesopening op de Nationale Gedichtendag en werd uitgezocht door Jan Buijsse, leraar Nederlands aan het Da Vinci College. Het muurgedicht wordt aangebracht ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vleugel van het schoolgebouw aan de Kagerstraat.

Vooraf had Ben Walenkamp van de stichting TEGEN-BEELD wel enkele voorwaarden gesteld: het zou een gedicht uit de jaren twintig moeten zijn, bij voorkeur iets surrealistisch. De keuze voor dit gedicht voor Desnos voldeed volledig aan die eisen. Zoals André Breton schrijft in zijn Surrealistisch Manifest (1924): "Desnos spreekt nu surrealistisch naar believen. De wonderbaarlijke lenigheid waarmee hij mondeling zijn gedachten volgt, levert ons schitterende teksten op, zoveel als we maar willen. Hij leest in zichzelf als in een open boek (...)."

Van dit gedicht bestonden nog geen vertalingen. Jan Buijsse werkte daarom zelf mee aan de Nederlandse vertaling en bemiddelde ook bij de totstandkoming van de Engelse vertaling. "Hertalingen", zoals hij ze zelf noemt, "omdat echt vertalen godsonmogelijk is".

(Chris de Waard op de website van Sleutelstad.nl 9 oktober 2002)


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht