Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Horatius , Boek I Ode XIV

Boek I Ode XIV

Dichter: Horatius, Rome, 65 - 8 vC
Gedicht: Boek I Ode XIV
Locatie: Cleveringaplaats 1, Leiden
Sinds: 29 oktober 2004 (nummer 98)


Latijns
Boek I Ode XIV

O navis, referent in mare te novi
fluctus. o quid agis? fortiter occupa
portum. nonne vides, ut
nudum remigio latus

et malus celeri saucius Africo
antemnaeque gemant ac sine funibus
vix durare carinae
possint imperiosius

aequor? non tibi sunt integra lintea,
non di, quos iterum pressa voces malo.  
quamvis Pontica pinus,  
silvae filia nobilis,  

iactes et genus et nomen inutile:
nil pictis timidus navita puppibus
fidit. tu nisi ventis  
debes ludibrium, cave.  

nuper sollicitum quae mihi taedium,
nunc desiderium curaque non levis,  
interfusa nitentis   
vites aequora Cycladas.

Nederlands
Boek I Ode XIV

Schip, pas op, nieuwe golven zullen je terug naar zee
voeren! Waar wil je heen? Blijf liever vast in de
haven. Kijk toch, de riemen
zijn van je flanken weggerukt.

De mast kraakt door de kracht van een zuidwestenwind,
de scheepsra kreunt en je kiel is niet met kabeltouw
gesjord; zij kan het geweld van
golven amper verduren!

Je zeil is aan flarden, het boegbeeld is niet meer
voor de zoveelste maal door jou te vermurwen.
Hoezeer jij, Pontische pijnboom,
dochter van het vermaarde woud,

pronkt met je afkomst, trots op een naam -vergeefs:
een bange zeeman heeft geen vertrouwen in
scheepslak. Als je niet oppast,
word je een speelbal der winden.

Tot voor kort wekte jij mijn onrust en weerzin op,
nu het pijnlijk gemis van een niet gering zorgenkind:
mijd de zee die zich uitspreidt
om Cycladische schittering.

(Uit: Horatius: Verzamelde gedichten. Uitg., vert., ingel. en van aant. voorzien door Piet Schrijvers. Groningen, Historische Uitgeverij, 2003.)


Op

Achtergrond

De signatuur van oud-hoogleraar Piet Schrijvers bij het gedicht van Horatius

De signatuur van oud-hoogleraar Piet Schrijvers bij het gedicht van Horatius

Op vrijdag 29 oktober werd om 12.30 uur op het Lipsiusgebouw (Centraal faciliteitengebouw) van de Universiteit Leiden het 98ste muurgedicht uit de serie muurgedichten van de Stichting TEGEN-BEELD onthuld. Het was een verrasing voor oud-hoogleraar Piet Schrijvers (1939), die - in samenspraak met de Stichting TEGEN-BEELD - al jaren geleden had voorgesteld om op deze plek een gedicht van de dichter Horatius aan te brengen. Piet Schrijvers heeft het muurgedicht voltooid door er tijdens de onthulling zijn signatuur onder te zetten. Hij was tot februari 2001 als hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Piet Schrijvers is ook bekend als vertaler van Horatius en van 'De Aene´s' van Vergilius. Hij vierde deze dag bovendien zijn 65ste verjaardag, Ŕn presenteerde twee nieuwe boeken in het Leidse Volkshuis.


Op

98e Muurgedicht onthuld op Cleveringaplaats

Professor Piet Schrijvers, parafeert blij verrast  'zijn' gedicht. Een aantal jaren geleden was hij degene die het uitzocht als mogelijk project voor de Stichting Tegen-Beeld. Over de uitvoering was daarna weinig meer gesproken. Vandaag, niet helemaal toevallig op zijn 65ste verjaardag, werd het onthuld en aan hem opgedragen.

Professor Piet Schrijvers, parafeert blij verrast 'zijn' gedicht. Een aantal jaren geleden was hij degene die het uitzocht als mogelijk project voor de Stichting Tegen-Beeld. Over de uitvoering was daarna weinig meer gesproken. Vandaag, niet helemaal toevallig op zijn 65ste verjaardag, werd het onthuld en aan hem opgedragen (Foto en bijschrift Sasha Meyer).

Vanmiddag wordt om 12.30 uur op het Lipsiusgebouw (Centraal faciliteitengebouw) van de Universiteit Leiden het 98e muurgedicht van de Stichting TEGEN-BEELD onthuld. Oud-hoogleraar klassieke talen Piet Schrijvers heeft in samenspraak met de Stichting TEGEN-BEELD een gedicht van de dichter Horatius (65-6 v. Chr.) uitgekozen om op het Universiteitsgebouw aan de Cleveringaplaats aan te laten brengen. De oud-hoogleraar zal het muurgedicht voltooien door er tijdens de onthulling zijn paraaf onder te zetten.

Na het gedicht van Horatius zullen er nog drie gedichten volgen. Dan is het in 1992 gestartte project van de Stichting TEGEN-BEELD voltooid. De gedichten zijn in diverse talen en in een sierlijk handschrift op vele plaatsen in de stad Leiden aangebracht. De relatie tussen taal en beeld is belangrijk. Het doel van Stichting TEGEN-BEELD is om een breed publiek kennis te laten maken met poŰzie en de toevallige voorbijganger ook visueel te prikkelen.

In 2005, het jaar waarin het muurgedichtenproject wordt afgerond, vindt tevens de zevende openlucht poŰziemanifestatie plaats. Het evenement op en aan de Leidse Nieuwe Rijn staat geheel in het teken van de 101 muurgedichten. De gedichten zullen in hun oorspronkelijke taal worden voorgedragen en soms zelfs gezongen door meer en minder bekende inwoners van Leiden onder wie burgemeester Lenferink, studenten van de Universiteit, middelbare scholieren en een smartlappenkoor. De avond zal worden bijgewoond door de culturele attachees van alle landen die in de muurgedichten voorkomen.

(Persbericht stichting Tegen-Beeld op de website van Sleutelstad.nl 29 oktober 2004)


Op

Muurgedicht 98 op gebouw universiteit

Oud-hoogleraar Piet Schrijvers zet zijn paraaf onder het 98ste muurgedicht op het Lipsiusgebouw.

Oud-hoogleraar Piet Schrijvers zet zijn paraaf onder het 98ste muurgedicht op het Lipsiusgebouw (Foto Sasha Meyer).

In de serie muurgedichten van Stichting TEGEN-BEELD is gisteren het 98ste muurgedicht onthuld op het Lipsiusgebouw (Centraal faciliteitengebouw) van de Universiteit Leiden.

Oud-hoogleraar klassieke talen Piet Schrijvers heeft, in samenspraak met TEGEN-BEELD, een gedicht van de dichter Horatius (65-8 v. Chr.) uitgekozen om op het universiteitsgebouw aan de Cleveringaplaats aan te laten brengen. De oud-hoogleraar voltooide het muurgedicht gistermiddag door er zijn paraaf onder te zetten.

Na het gedicht van Horatius zullen nog drie muurgedichten volgen. Daarmee is volgend jaar het in 1992 begonnen project van Stichting TEGEN-BEELD voltooid. De gedichten zijn in diverse talen en in een sierlijk handschrift op vele plaatsen in de stad aangebracht. Ook de relatie tussen taal en beeld is belangrijk. Het doel van Stichting TEGEN-BEELD is om een breed publiek kennis te laten maken met poŰzie en de toevallige voorbijganger ook visueel te prikkelen.

Volgend jaar vindt ook de zevende openlucht poŰziemanifestatie plaats op de Nieuwe Rijn. Het evenement staat geheel in het teken van de 101 muurgedichten. De gedichten zullen in hun oorspronkelijke taal worden voorgedragen of zelfs gezongen door meer en minder bekende inwoners van de stad Leiden: van de burgemeester tot studenten van de Universiteit en van middelbare scholieren tot een smartlappenkoor.

De avond zal worden bijgewoond door de culturele attachees en diplomaten van alle middels de gedichten vertegenwoordigde landen.

(Leidsch Dagblad 30 oktober 2004)


Op

Piet Schrijvers werkt door

Vers van de pers:

Vergilius Georgica

Vergilius Georgica

(1) Ik kan de Muzen niet haten, een essaybundel van Piet Schrijvers (Ik kan de Muzen niet haten : over poŰtische geestdrift en sto´cijnse standvastigheid. Groningen, 2004 EUR 25).

(2) Vergilius Georgica, vertaald door Piet Schrijvers (Vergilius: Landleven. Groningen, 2004. EUR 25).

(3) Wat is dat gedicht op de muur van WSD 1175, tegenwoordig beter bekend als het Lipsius-gebouw? Daar zien we Horatius, recent door dezelfde hoogleraar Latijn vertaald.

Op 29 oktober werd de emeritus 65 jaar oud. Dat werd in het Leidse Volkshuis gevierd met voordrachten van Ruud Nauta, Carlos LÚvy, Harm-Jan van Dam, Henk van Ulsen en Mieke Koenen. Jos las nog niets, behalve Horatius 14e Ode op het Lipsius-gebouw.

(Jos Damen in Forum, Nieuwsbrief van de Faculteit der Letteren, Jaargang 4, nummer 6, november 2004)


Op

Muurgedicht voor jarige Schrijvers

O navis, referent in mare te novi. Zo luidt het eerste vers van de ode van Horatius, die afgelopen vrijdag op het Lipsiusgebouw is onthuld: 'O Schip! zal dan de stroom weer u in zee doen gaan?'. Het gedicht is het 98ste muurgedicht in Leiden, aangebracht door de stichting Tegen-Beeld.

De onthulling vond plaats in aanwezigheid van emeritus hoogleraar Piet Schrijvers, die deze dag zijn 65ste verjaardag vierde en al jaren geleden voorstelde een gedicht van Horatius op deze plaats aan te brengen. De classicus voltooide het gedicht door er zijn paraaf onder te plaatsen. Tevens verscheen deze dag Schrijvers vertaling van Vergilius Georgica en zijn verzamelde essays: Ik kan de muzen niet haten.

Het Lipsius is daarmee het enige gebouw in Leiden dat twee gedichten op haar gevels draagt. Al eerder werd aan de Witte Singel-zijde een gedicht van de hand van Ida Gerhardt aangebracht, overigens niet gesteund door Tegen-Beeld, die altijd zelf de keuze wil maken voor gedicht en locatie. Het gedicht van Gerhardt was gekozen door oud-rector Lammert Leertouwer. (CW)

(NIEUWS - Mare 09, 04 november 2004)


Op

Schrijvers wint Martinus Nijhoff Prijs 2011

Vertaler Piet Schrijvers heeft de Martinus Nijhoff Prijs 2011 gewonnen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft hem de prijs van 35.000 euro toegekend voor zijn vertalingen uit het Latijn.

Schrijvers (1939) vertaalde prozawerken, waaronder De Constantia van Justus Lipsius (1983), maar legde zich vooral toe op poŰzie, waaronder de Aeneis van Vergilius (1996) en Georgica - Landleven (2004).
Hij vertaalde ook het bekende Ars Poetica van Horatius (1980). De kroon op zijn vertaalwerk is De Natuur van de Dingen van Lucretius (2008).

De jury roemt vooral de manier waarop Schrijvers de teksten toegankelijk maakt voor de hedendaagse lezer, maar waarbij de schoonheid van de oorspronkelijke tekst niet verloren gaat.
''Met zijn vertalingen heeft Schrijvers op zeer bewonderenswaardige wijze de klassieke literatuur, in het bijzonder de dichtkunst, onder de aandacht gebracht van een groot publiek'', aldus het juryrapport.

(Nu.nl 17 december 2010 11:29)


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht