Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

John Keats , On Death

John Keats , On Death
Dichter: John Keats, Engeland, 1795 - 1821
Gedicht: On Death
Locatie: Breestraat 113 (binnen), Leiden
Sinds: 1998 (nummer 59)

Engels
On death

I.

Can death be sleep, when life is but a dream,
And scenes of bliss pass as a phantom by?
The transient pleasures as a vision seem,
And yet we think the greatest pain's to die.

II.

How strange it is that man on earth should roam,
And lead a life of woe, but not forsake
His rugged path; nor dare he view alone
His future doom which is but to awake.

(Gedichten, samenst. Léon Stapper, Baarn, Ambo, 1991)

Nederlands
Op de Dood

I.

Kan dood slaap zijn, als leven dromen is
En het geluk vervliet als ijdele schijn?
De korte vreugde laat ons geen heugenis
En toch lijkt sterven ons de diepste pijn.

II.

Vreemd is het, dat de mens op aarde zwerft
En leeft in weedom, maar geen uur verzaakt
Zijn doornig pad; en dat zijn blik hier derft
Het zicht op streken waar hij straks ontwaakt.

(vert. Bert Voeten)


Op


Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht