Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Neeltje Maria Min
Mijn moeder is mijn naam vergeten

Neeltje Maria Min

Dichter: Neeltje Maria Min, Nederland, 1944
Gedicht: Mijn moeder is mijn naam vergeten
Locatie: Rijn- en Schiekade 74, Leiden
Sinds: 1996 (nummer 41)
Let op: Dit muurgedicht is in juni 2008 opnieuw aangebracht.

Nederlands
Familie berichten 1
(Mijn moeder is mijn naam vergeten)

Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb wil ik heten.

(Uit De Gedichten, Bert Bakker, 1989)

Engels
Stories about the family
(My mother has forgotten my name)

My mother has forgotten my name,
my child doesn't know my name yet.
How should I feel cherished?

Call me, acknowledge my existance,
let my name be like a chain.
Call me, call me, speak to me,
oh, call me with my deepest name.

For those I love, I want to have a name.

(Translation by Robert Sibie)


Op

Uitgezocht door:sijsje

Corrie van der Sijs, die signeerde met een sijsje.

Ter informatie: dit vogeltje (de Carduelis spinus)is een echte zaadeter. In de zomer halen ze de zaden uit half geopende dennen- en sparappels. 's Winters eten ze vooral zaden van de els en de berk. In die tijd worden ze veel in parken, tuinen en andere open gebieden gezien. Ze hangen soms als mezen aan de elzenproppen om het zaad eruit te peuteren. In de winter komen de sijsen die noordelijker gebroed hebben naar het zuiden. Meestal kunnen ze dan in grote groepen waargenomen worden.

De soort broedt in gemengde bossen en naaldbossen. Het nest wordt zeer hoog in een boom gebouwd. In Nederland is het geen talrijke broeder, maar jaarlijks worden er wel nesten aangetroffen op de Veluwe en in Drenthe. De soort komt meer voor in noord-oost Europa.

Bij de sijs heeft het mannetje gele, groene en zwarte veren. Het vrouwtje is geelgrijs. Het typische geluid van de sijs is op de achtergrond van deze pagina te beluisteren, mits daartoe aan alle technische voorwaarden is voldaan.


Op

Herstel

Een aantal van de muurgedichten wordt geleidelijk aan hersteld. En bij Jan Willem Bruins betekent dat meestal een compleet nieuwe uitvoering. Zo ook in dit geval. Dit muurgedicht is in juni 2008 onder handen genomen. Hieronder de situatie voor en na:
  


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht