Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Piet Paaltjens , Aan u mijn groet, o Leidsch Studentencorps
Dichter: Piet Paaltjens (pseudoniem van François Haverschmidt), Nederland, 1835 - 1894
Gedicht: Aan u mijn groet, o Leidsch Studentencorps
Locatie: Breestraat 50, 2311 CS Leiden
Sinds: 31 oktober 2009
Let op: Dit gedicht maakt geen deel uit van het project van de stichting TEGEN-BEELD.

Nederlands
Aan u mijn groet, o Leidsch Studentencorps

Aan u mijn groet, o Leidsch Studentencorps,
- U neusje van den zalm van alle corpses,
Wie u niet eert, dien acht ik k geen lor
De tong, die u niet prijst, die moog verdorren!

Een lidmaatschap me is duizendmaal meer waard
Dan alle mooglijke andre lidmaatschappen
Die ergens iemand ooit verzon op aard.
Sinds gij er zijt, kon men de rest wel schrappen.

Al vijftig jaar, dat de eerste levenskreet
Uw borst ontsnapte, 't eerste Io vivatje,
Maar vruchteloos met zijn loep op uw blank kleed
Zoekt uitgeteerde nijd naar 't eerste spatje.

Laat zoeken hem gerust ng vijftig jaar!
Helaas, zoolang zal ik er niet meer wezen.
Doch dat is minder, blijft de wereld maar
Uw leuze vlekloos op uw vaandel lezen.

Virtus, kracht, deugd, den grondslag van 't gebouw
Concordia, die allen bindt te zamen,
En fides - lest maar best - onschendbre trouw:
Houd vast die drie, en gij leeft eeuwig. Amen.

Op


Aangeboden door:

Luco (d.w.z. Lustrum Commissie) lid Ruurt Hazewinkel, ter gelegenheid van het 12e lustrum van en namens het jaar 1949 LSC op 31 oktober 2009.  De door door de Leidse kunstenaar Hendrik Ribot aangebrachte muurschildering is een couplet uit het gedicht van Piet Paaltjens: ‘Virtus, Concordia, Fides’. Deze actie was slechts n onderdeel van het door de Lustrum Commissie LSC 1949 - 2009 georganiseerde uitgebreid programma. Er waren nog 60 actieve jaargenoten over van de oorspronkelijke 160 groenen van toen, waarvan zich toch nog 53 hadden aangemeld voor deze feestelijke dag.

Hendrik Ribot (Zie ook zijn website) was eerder verantwoordelijk voor het aanbrengen van het ook door (oud-) studenten aangeboden Code d'Honneur en de Schoolverlater.


Op


Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht