Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Ezra Pound , Commission

Ezra Pound, Commission
Dichter: Ezra Pound, Verenigde Staten van Amerika, 1885 - 1972
Gedicht: Commission
Locatie: Hugo de Grootstraat 32 (binnen), Leiden
Sinds: januari 2006
Let op: Dit gedicht maakt geen deel uit van het project van de stichting TEGEN-BEELD.


Engels

Commission

GO, my songs, to the lonely and the unsatisfied, 
Go also to the nerve-wracked, go to the enslaved-by-convention, 
Bear to them my contempt for their oppressors. 
Go as a great wave of cool water, 
Bear my contempt of oppressors.

Speak against unconscious oppression, 
Speak against the tyranny of the unimaginative, 
Speak against bonds. 
Go to the bourgeoise who is dying of her ennuis, 
Go to the women in suburbs. 
Go to the hideously wedded, 
Go to them whose failure is concealed, 
Go to the unluckily mated, 
Go to the bought wife, 
Go to the woman entailed.

Go to those who have delicate lust, 
Go to those whose delicate desires are thwarted, 
Go like a blight upon the dulness of the world; 
Go with your edge against this, 
Strengthen the subtle cords, 
Bring confidence upon the algae and the tentacles of the soul.

Go in a friendly manner, 
Go with an open speech. 
Be eager to find new evils and new good, 
Be against all forms of oppression. 
Go to those who are thickened with middle age, 
To those who have lost their interest. 

Go to the adolescent who are smothered in family- 
Oh how hideous it is 
To see three generations of one house gathered together! 
It is like an old tree with shoots, 
And with some branches rotted and falling. 

Go out and defy opinion, 
Go against this vegetable bondage of the blood. 
Be against all sorts of mortmain.

Nederlands

Opdracht

Ga, mijn liederen, naar de eenzamen en de onvoldanen,
Ga ook naar de zenuwzieken, ga naar de slaven van de conventie,
Draag naar hen mijn verachting voor hun onderdrukkers.
Ga als een grote golf van koel water,
Draag mijn verachting voor onderdrukkers.

Zeg neen tegen onbewuste onderdrukking,
Zeg neen tegen de tirannie van de fantasielozen,
Zeg neen tegen alle banden.
Ga naar de bourgeoisie die sterft aan haar ennui,
Ga naar de vrouwen in de voorsteden.
Ga naar de afschuwelijk getrouwden,
Ga naar hen wier mislukking niet te zien is,
Ga naar de ongelukkige paren,
Ga naar de gekochte echtgenote,
Ga naar de geknechte vrouw.

Ga tot hen die verfijnde lusten hebben,
Ga tot hen wier verfijnde begeerten gefnuikt worden,
Ga als een vloek over de verveling van de wereld;
Ga met uw scherpte ertegen in,
Maak de fijne snaren sterk,
Breng vertrouwen aan de wieren en de voelarmen van de ziel.

Ga met een vriendelijk gebaar,
Ga met een openhartig woord.
Ga ijverig op zoek naar nieuwe kwalen en nieuw goed,
Verzet u tegen alle vormen van onderdrukking.
Ga tot hen die de middelbare leeftijd log maakt, 
Tot hen die hun belangstelling hebben verloren.

Ga tot de jongeren die stikken in hun familie - 
O hoe afschuwelijk is het
De drie generaties van één huis bij elkaar te zien zitten!
Het is als een oude boom met scheuten,
En met takken die rotten en afvallen.

Ga uit en tart de publieke opinie,
Ga in tegen die plantaardige banden van het bloed,
Wees tegen elke hypotheek van het verleden.


Op


In opdracht van

SLS Wonen t.b.v. de 'aankleding' van het voormalig farmaceutisch laboratorium aan de Hugo de Grootstraat 32. SLS Wonen is een corporatie voor een bijzondere doelgroep met specifieke woonwensen: studenten en andere jongeren die in Leiden en omgeving huisvesting zoeken. In juni 2005 werd begonnen met de renovatie en verbouwing van dit rijksmonument, dat tussen 1895 en 1897 is gebouwd als farmaceutisch laboratorium. Tot september 2004 was het pand in gebruik als juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Het is een monumentaal pand met opvallende neogotische spitsboogvensters. Het gebouw wordt door SLS Wonen ontwikkeld tot woonbestemming voor internationale studenten met 67 kamers en 25 éénkamerappartementen. De werkzaamheden zijn afgerond in februari 2006.

Bijzonder is dat dit op zich al lange gedicht zelfs tweemaal in het gebouw staat afgebeeld. Direct bij binnenkomst aan de linker muur is het gedicht in zijn volledigheid te zien. En in het grote trappenhuis staan nogmaals alle delen van het gedicht verdeeld over de étages.


Op

Links    :
Op Terug Home Opvolgend muurgedicht