Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Pierre Reverdy , Feuille Ouverte

Pierre Reverdy, Feuille ouverte
Dichter: Pierre Reverdy, Frankrijk, 1889 - 1960
Gedicht: Feuille Ouverte
Locatie: Haven 3A, Leiden
Sinds: 1994 (nummer 20)
Let op: Dit muurgedicht is in 2007 opnieuw aangebracht.

Frans
Feuille ouverte

La lueur vient de plus haut que la fenêtre
Il y a une main timide qui s'avance
Et un regard qui tombe jusqu'en bas
Quelque'un passe

Entre les deux murs qui montent jusqu'aux épaules
et les têtes qui parlent doucement
on ne sait pas ce qu'il y a
Mais au matin on voit encore la main
avec un rayon doré et une goutte d'eau
ou une bague
Nederlands
Geopend blad

Van hoger dan het venster valt het zachte licht
Een hand wordt aarz'lend uitgestoken
en ogen naar beneên gericht
Iemand loopt voorbij

Tussen twee muren, hoog tot aan de schouders
en hoofden die er zachtjes praten,
weet men niet wat er is geschied
Maar in de morgen ziet men nog de hand
met gouden lichtstraal en een druppel water
of een ring
Engels
Flower in bloom

The light is coming from above the window
There's a timid hand advancing
and a glance that falls down below
Someone passing

Between the two walls which rise up to the shoulders
and the heads which are talking quietly
one doesn't know what the matter is
But in the morning one still sees the hand
with a ray of golden light and a drop of water
or a ring
  (Vert. door Mirjam H. Teunissen; uit:  Pierre Reverdy, Ouvres Complètes, Uitgeverij Flammarion) (vert. J. Brockway)

Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht