Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Tadeusz Rózewicz , Pisalem - Ik schreef

Tadeusz Rózewicz, Pisalem - Ik schreef

Dichter: Tadeusz Rózewicz , Polen, 1921
Gedicht: Pisalem - Ik schreef
Locatie: Oude Vest 79, Leiden
Sinds: 1995 (nummer 32)
Let op: Dit muurgedicht met olijfgroene letters is inmiddels vervangen door een
                nieuwe versie met donkerblauwe letters.


Nederlands
Ik schreef

Ik schreef
een ogenblik lang of een uur
een avond een nacht
ik werd kwaad
ik beefde of zat
zwijgend naast mijzelf
mijn ogen vol tranen
ik had al die tijd geschreven
tot ik plotseling merkte
geen pen in mijn hand

Engels
I wrote

I wrote
for a moment or an hour
an evening a night
I grew angry
I trembled or sat
silent at my side
my eyes full of tears
I'd been writing all that time
until I suddenly realised
I'd no pen in my hand
(Vert. Peter Nijmeijer en Gerard Rasch;
uit Gezichten, gedichten 1946 - 1979
Uitgeverij Meulenhoff Amsterdam 1981)
(Vert. James Brockway)

Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht