Gouden erepenning 2004

Ben Walenkamp nam namens de stichting Tegen-Beeld de erepenning aan van Burgemeester Lenferink

Ben Walenkamp nam namens de stichting Tegen-Beeld de erepenning aan van Burgemeester Lenferink

Na afloop van de Taptoe op 2 oktober 2004 ontving de stichting Tegen-Beeld de erepenning in goud van de stad Leiden. Burgemeester drs. H.J.J. (Henri) Lenferink overhandigde deze hoogste onderscheiding van de stad aan Ben Walenkamp. Alle bestuursleden van de stichting kregen het bijbehorende lintje. De bijeenkomst in de volgepakte Burgerzaal van het stadhuis werd luister bijgezet met het door iedereen uit volle borst zingen van het Leids volkslied, gevolgd door toespraken van burgemeester Lenferink en van voorzitter van de 3 Octobervereniging Prof.dr. PGJ van Sterkenburg. Onder de talloze aanwezigen waren het gemeentebestuur, het bestuur van de 3 October vereniging, en het bestuur van studentenvereniging Minerva. Namens Tegen-Beeld sprak Jan Willem Bruins een dankwoord. Hij kondigde aan dat bij de afronding van het project in 2005 met het aanbrengen van het 101ste muurgedicht ook een boek zal verschijnen met alle nog niet gepubliceerde muurgedichten. Ook de al weer zevende gedichtenavond zal in 2005 in het teken staan van de gedichten van het muurgedichtenproject.


Op

Erepenning voor Leidse Stichting TEGEN-BEELD

De vijf bestuursleden van de Stichting TEGEN-BEELD

De vijf bestuursleden van de Stichting TEGEN-BEELD

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben besloten de erepenning van de gemeente Leiden dit jaar toe te kennen aan de Stichting TEGEN-BEELD. De stichting krijgt de penning voor het project Muurgedichten. De erepenning werd zojuist uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis.

De Stichting TEGEN-BEELD is in 1992 begonnen met het plaatsen van een reeks van 101 gedichten van dichters uit alle landen en taalgebieden op Leidse gevels en muren. "Niet alleen de keuze van de gedichten, maar ook de artistieke wijze waarop de gedichten zijn vormgegeven wekken alom bewondering," zo licht het college de keuze voor TEGEN-BEELD toe: "Het project is van grote kunstzinnige en toeristische waarde voor de stad Leiden".

Het project heeft in en buiten Leiden inmiddels navolging gekregen. Ook particulieren en organisaties hebben de stichting ingeschakeld om gedichten op privťlocaties aan te brengen.

De erepenning wordt elk jaar aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad Leiden en haar inwoners. De erepenning is in goud uitgevoerd. De traditie wil dat instellingen en bedrijven een gouden exemplaar ontvangen; natuurlijke personen krijgen de penning in een zilveren uitvoering.

(Chris de Waard op de website van Sleutelstad.nl 2 oktober 2004)


Op

Erepenning voor muurgedichten

De Stichting Tegen-beeld, vooral bekend om haar muurgedichten, heeft zaterdagavond de erepenning gekregen van de gemeente Leiden. In goud. En dat is uitzonderlijk. Burgemeester Henri Lenferink was dan ook uitbundig in zijn complimenten. "Tegenbeeld maakt de stad extra levend. De stichting doet iets wat een enorme liefde voor Leiden uitstraalt. Binnenkort is het project van de muurgedichten af: dan zijn er 101 gedichten. Tegenbeeld heeft een monument aan de stad toegevoegd."

Het stadsbestuur hoopt dat de stichting de penning ook als een aanmoediging ziet om verder te gaan. Piet van Sterkenburg, voorzitter van de '3 October Vereeniging', sloot zich daarbij aan. "Tegenbeeld heeft de stad aanzien gegeven, een culturele verrijking. Ik hoop dat deze creatiefste ambassadeurs van Leiden nog even blijven."

Tegenbeeld staat ook voor het jaarlijkse poŽziefestival op de Nieuwe Rijn. In 2003 werd Tegenbeeld beloond met de Zilveren Veer, de Leidse cultuurprijs. In 1995 al kreeg de stichting de Oud-Leidenpenning.

Bestuurslid Jan Willem Bruins van Tegenbeeld reageerde verguld. "In 1992, toen we begonnen, hadden we geen idee wat voor uitwerking dit zou hebben", zei hij. En passant kondigde hij aan dat Tegenbeeld de grenzen over wil. De stichting wil muurgedichten in alle landen die in Leiden een gedicht in hun taal op een muur hebben staan. Met Boedapest zijn de onderhandelingen al ver, maar Tegenbeeld mikt ook op Parijs. Met het geld van de Zilveren Veer wil Tegenbeeld de bestaande muurgedichten onderhouden en waar nodig restaureren. In 2005 wordt (voorlopig?) het laatste gedicht geplaatst.

(Leidsch Dagblad 4 oktober 2004)


Op

Erepenning voor Leidse Stichting Tegen-Beeld

Burgemeester en wethouders hebben de erepenning van de gemeente Leiden dit jaar toegekend aan de Stichting Tegen-Beeld. De stichting krijgt de penning op grond van het project Muurgedichten, dat volgend jaar wordt afgerond. De erepenning wordt elk jaar aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad Leiden en haar inwoners.

De Stichting Tegen-Beeld is in 1992 begonnen met het plaatsen van een reeks van 101 gedichten van dichters uit alle landen en taalgebieden op Leidse gevels en muren. Niet alleen de keuze van de gedichten, maar ook de artistieke wijze waarop de gedichten zijn vormgegeven wekken alom bewondering. Burgemeester en wethouders geven in hun besluit aan, dat het project van grote kunstzinnige en toeristische waarde is voor de stad Leiden. Het project heeft in Leiden en daarbuiten navolging gekregen. Ook particulieren en organisaties hebben de stichting ingeschakeld om gedichten op privť-locaties aan te brengen.

De erepenning is in goud uitgevoerd. De traditie wil dat instellingen en bedrijven een gouden exemplaar ontvangen; natuurlijke personen krijgen de penning in een zilveren uitvoering. De uitreiking van de penning heeft plaatsgevonden op zaterdag 2 oktober na afloop van de Taptoe. Dit gebeurde in de Burgerzaal van het stadhuis. Wie meer wil weten over de Stichting Tegen-Beeld kan kijken op de website www.muurgedichten.nl.

(Het 'Witte Weekblad' van woensdag 6 oktober 2004)


Op

Stekelig feestje aan vooravond Leidens Ontzet

Burgemeester Henri Lenferink overhandigt jan willem bruins de versierselen behorende bij de onderscheiding van de Leidse Erepenning.

Burgemeester Henri Lenferink overhandigt Jan Willem Bruins de versierselen behorende bij de onderscheiding van de Leidse Erepenning.

De notabelen en alles wat er tegenaan schurkt, hebben hun eigen feestje aan de vooravond van Leidens Ontzet. Daarmee bedoelen we in dit geval niet de Internationale Herdenking in de Pieterskerk, maar het onderonsje tussen het stadsbestuur en dat van de 3 October-Vereeniging, met hun vrienden en aanverwanten, en anderen die om wat voor reden ook erbij moeten of willen zijn.

Vaste ingrediŽnten van dit samenzijn op 2 oktober: de uitreiking van de erepenning, de speldenprikken over en weer in de toespraken van de burgemeester en de voorzitter van de 3 October-Vereeniging, en het luxueuze buffet.

Over de winnaar van het Leidse ereburgerschap - een geuzen-faam die een jaar in de annalen standhoudt - viel geen onvertogen woord, of het moet de opmerking van een bekende cafťbaas zijn, die vond dat Ben Walenkamp met zijn werk voor de Stichting Tegen-Beeld de penning in z'n eentje al verdiende. Tegen-Beeld heeft dus de ere-penning gekregen, en in goud nog wel. Een bekroning voor de vele muurgedichten in de stad, en voor het jaarlijkse poŽziefestival op de Nieuwe Rijn.

De afkomst van de aanwezigen in de Burgerzaal verried al een cultureel tintje van deze editie. Zo liepen we Egon Snelders tegen het lijf, oud-raadslid voor D66, maar ook dichter en voorzitter van LVC, en kwamen we Jan van der Stoep tegen, eigenaar van sociŽteit De Burcht. Schrijver en LD-journalist Cees van Hoore was er ook. Uiteraard ontbraken de Lord Mayor of Oxford, zuster-stad van Leiden, en zijn vrouw niet.

Verder vooral het vaste repertoire: het bestuur van LSV Minerva, ondernemers, de burgemeester, wethouders, raadsleden, bestuursleden van de 3 October-Vereeniging en natuurlijk oud-ereburgers zelf, zoals Hilde Jansen van Het Volkshuis (1999), Har Meijer (1995), Anton Dronkers (1994) en de oud-wethouders Tjeerd van Rij (2000) en Cees Waal (1984). Leidens vorige ereburger, oud-raadslid en activist Ed van der Veen, ontbrak. Hij is dit jaar naar Frankrijk geŽmigreerd. Daar, temidden van de dorpse gemeenschap en de burgemeester daarvan, vierde hij 3 oktober, compleet met haring en wittebrood.

Onvermijdelijk zijn de pogingen van de burgemeester en de voorzitter van de Vereeniging om elkaar de loef af te steken in hun toespraken. Wie het best de club van de ander in diskrediet weet te brengen, scoort het hoogst. Neerlandicus Piet van Sterkenburg heeft niet alleen zijn achtergrond mee, hij komt ook het best beslagen ten ijs. De voorzitter hakt al jaren met het bijltje. Henri Lenferink sprak pas voor de tweede keer. Behoudens wat onbegrijpelijke symboliek en grapjes - ook voor de intimi - kreeg hij de 3 October-Vereeniging toch een keer aan het blozen: ze deed niets met het feit dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat Pieter Adriaensz van der Werf(f) is overleden. Van Sterkenburg sloeg hard terug, en wees Lenferink op zijn tekortschietende feitenkennis - toch sneu, voor een historicus. En hij wees op wat deze krant Leidse dadendrang is gaan noemen: als stad van alles willen en het ene grote plan laten volgen door een nog groter, zonder echt wat af te maken. 'Ga eens aan de slag', zei Van Sterkenburg. Overigens roemde de voorzitter het enthousiasme en de liefde voor het feest bij de burgemeester, en bekroonde die met het erevoorzitterschap van de Vereeniging. Het eerste voor een burgemeester sinds Cees Goekoop.

(In de rubriek 'Cocktail' van het Leidsch Dagblad van donderdag 7 oktober 2004)


Op

Stichting Tegen-Beeld krijgt erepenning Gemeente Leiden

Ben Walenkamp houdt trots de gouden erepenning omhoog die zijn stichting Tegen-Beeld kreeg van de gemeente Leiden voor het versieren van Leidse gevels met 101 gedichten.

Ben Walenkamp houdt trots de gouden erepenning omhoog die zijn stichting Tegen-Beeld kreeg van de gemeente Leiden voor het versieren van Leidse gevels met 101 gedichten (foto Chris de Waard).

Volgend jaar 101ste gedicht op Leidse gevel

Aan de vooravond van Leidens Ontzet is zaterdagavond in de Burgerzaal van het stadhuis de erepenning in goud uitgereikt aan de Stichting Tegen-Beeld. Burgemeester Henri Lenferink overhandigde de versierselen behorende bij deze erepenning aan het vijftal dat verantwoordelijk is voor de 101 gedichten op muren en de organisatie van het jaarlijkse poŽziefestival op de Koornbeursbrug.

Voor de Stichting Tegen-Beeld tekenen Jan Willem Bruins, Ben Walenkamp, Piet van Veen, Henriette Leydekkers en Caroline Griep. In elf jaar tijd zijn zij er in geslaagd tientallen gedichten op muren uit te kiezen en te schilderen. In 2005 zal het 101-ste en laatste gedicht worden geschilderd. Daarna zal de stichting zich gaan bezighouden met de restauratie van een aantal gedichten op muren, de organisatie van het poŽziefestival en een nieuw idee van de vijf culturele motoren. Het ligt namelijk in de bedoeling een aantal gedichten in hoofdsteden op gevels te schilderen. Onderhandelingen met Boedapest verkeren momenteel al in een vergevorderd stadium. Andere wereldsteden volgen hopelijk spoedig. Stichting Tegen-Beeld maakt van dit idee dus een internationaal product, dat door vele stadsbestuurders sympathiek wordt begroet.

Toeristische attractie

De 101 gedichten vormen een belangrijke toeristische attractie voor Leiden en het project past zeker heel erg goed in de Leidse traditie van 'Stad van Vluchtelingen'. Niet alleen in het Nederlands maar ook in andere talen worden gedichten door de hele stad vereeuwigd. Naast veel gedichten in de binnenstad vallen er ook heel wat gedichten in de Leidse buitenwijken te bespeuren. Waar gebruik gemaakt is van een vreemde taal vinden passanten de Nederlandse vertaling op een verklarend tekstbordje onderaan de gevel.

Veel stadgenoten hebben hun gevel welwillend aangeboden aan de Stichting Tegen-Beeld. Daarbij heeft de bewoner geen inspraak in de keuze van het gedicht want dat doet het cultureel bewogen vijftal geheel op eigen gelegenheid. Geen stad ter wereld besteed op deze manier aandacht aan gedichten. Veel buitenlandse bezoekers verbazen zich dan ook bij aankomst in Leiden geconfronteerd te worden met een gedicht in de eigen taal. Niet zonder trots worden deze gedichten op gevels met het fototoestel vastgelegd. Op het poŽziefestival van 2005 zullen de 101 gedichten vanaf de Koornbeursbrug worden gedeclameerd.

Tot op het laatste moment is niet duidelijk wie dit jaar de versierselen krijgt opgespeld. Het wordt wel het best bewaarde geheim van de Gemeente Leiden genoemd. Alleen het College van Burgemeester en Wethouders weet wie dit jaar de erepenning krijgt. Waar wethouders soms als het de heren uitkomt nog wel eens hun mond voorbij praten, blijven de lippen als het gaat om de kandidaat stijf op elkaar. In 2003 won de Stichting Tegen-Beeld nog de eerste prijs bij de uitreiking van 'De Zilveren Veer'. Aan deze prestigieuze prijs was een geldbedrag verbonden waarmee Tegen-Beeld een aanvang heeft genomen met de restauratie van enkele gedichten die onder invloed van zonlicht, het weer of een slechte kwaliteit van de ondergrond van de gevel in de loop der jaren achteruit zijn gegaan.

(Ron Favier in het 'Leids Nieuwsblad' van vrijdag 8 oktober 2004)


Op

Achtergrond: de Erepenning van de stad Leiden

De erepenning is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Leiden. Er zijn twee typen erepenningen: goud en zilver. Gouden erepenningen worden uitsluitend uitgereikt aan instellingen en instituten. De Zilveren erepenning is bestemd voor personen met een bijzonder verdienste. Traditioneel wordt de erepenning van de stad Leiden uitgereikt aan de vooravond (op 2 oktober) van Leidens Ontzet. De erepenning wordt toegekend bij B&W-besluit en uitgereikt door de burgemeester.

De erepenning

De erepenning

De penning is omstreeks 1927 ingesteld. Helemaal precies is de datum niet bekend, omdat de archieven uit die tijd bij de stadhuisbrand van 12 februari 1929 verloren zijn gegaan. Het toekennen van de erepenning is vergelijkbaar met het verlenen van een ereburgerschap in andere gemeenten. Burgemeester en Wethouders beslissen over de toekenning. Tot 1967 is de penning spaarzaam uitgereikt. Op 10 februari 1967 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de penning jaarlijks uit te reiken en de uitreiking te koppelen aan de viering van Leidens Ontzet. De penning wordt dus sinds die tijd uitgereikt op 2 oktober. Bij bijzondere gelegenheden kan de penning ook tussentijds uitgereikt worden.

Het is een ronde penning met aan de voorzijde een beeltenis van de voorzijde van het stadshuis aan de Breestraat. Onder dit bordes is het wapenschild van de gemeente op oranjetakken en bannieren afgebeeld. In een dikke rand om het stadshuis staat "EEREPENNING DER GEMEENTE LEIDEN". De keerzijde is vlak en kan gebruikt worden voor een inscriptie.

De penning wordt in zilver toegekend aan natuurlijke personen. Aan de toekenning van de penning zit het ereburgerschap vast. Ook worden de gedecoreerden opgenomen in de Eregalerij van de gemeente Leiden. Bedrijven en instellingen krijgen de penning in goud toegekend.

Iedereen kan kandidaten voor toekenning van de erepenning bij het college van Burgemeester en Wethouders voordragen.

De eregalerij

De eregalerij bestaat uit personen en instellingen die de erepenning van de gemeente hebben ontvangen.

ir. G.L. Driessen, directeur Gemeentewerken (1927) 
F.G. Rosier, referendaris Secretarie (1933) 
mw A. Coert-de Jong, heropening "De Lakenhal" (1933) 
3-October-Vereeniging Leiden, 50-jarig bestaan (1936) 
Leidse Studentenver Minerva, 100-jarig bestaan (1939) 
dr. W. Stuurman, directeur Slachthuis (1941) 
W. van der Laan, vz 3-October-Vereeniging (1950) 
Vereniging Oud Leiden, 50-jarig bestaan (1952) 
mw J.L. van Hoorn, directrice meisjes-HBS (1954) 
jhr.mr. F.H. van Kinschot, burgemeester Leiden (1964) 
mw dr. C. Hovens Greve, huisarts (1965) 
H. de Wilde, vz 3-October-Vereeniging (1967) 
Leidsche Ver van IndustriŽlen, 50-jarig bestaan (1967) 
Stichting Leidsche Spaarbank, 150-jarig bestaan (1968) 
dr. E.H. Reerink, president-curator RUL (1969) 
mw dr. A.M.M. Smit, adviseur Openbaar VO (1970) 
kolonel Th.H. Wessels, commandant Koksschool (1970) 
S. Menken, wethouder (1970) 
mr. G.C. van der Willigen, burgemeester Leiden (1971) 
mr. J.C. van Eck, notaris te Leiden (1971) 
dr. M.A. van Dongen, chirurg te Leiden (1972) 
J. van der Zwart, secr Bond van Amateurtuinders (1973) 
mr. Ph.J. de Ruijter de Wildt, vz 3-October-Vereeniging (1974) 
Rijksuniversiteit Leiden, 400-jarig bestaan (1975) 
pater M.G. de Ponti o.f.m., rk-priester te Leiden (1975) 
I. Coster, vz NVV afdeling Leiden (1976) 
mw J.M. van der Blom-Vijlbrief, raadslid (1977) 
mr. C.J. Woudstra, vz Commissie Beroepsschriften (1978) 
M.J.J. Riethoven, sportorganisator (1978) 
H. Kleibrink, auteur (1979) 
A. Verboom, wethouder (1980) 
dr. A.J. Vis, burgemeester Leiden (1980) 
P.F.S. Biegstraaten, vz Sportstichting Leiden (1980) 
P. Herfst, beschermer Cultuur Bezit (1981) 
mr. D.E. Krantz, reclassering / St Diogenes (1982) 
E.J. Brill nv, 300-jarig bestaan (1983) 
mr. C.J.D. Waal, wethouder (1984) 
mw M.J.E. Kerckhoffs, jongeren- en bejaardenzorg (1984) 
mw A.B.J. van der Vliet-de Vries, huisarts (1985) 
mr. J.M.A. Biesheuvel, auteur (1986) 
Rijksmuseum voor Volkenkunde, 150-jarig bestaan (1987) 
mw M. Servaes-Beij, zangeres (1988) 
J. van Zijp, lid KNOV, Leidato, Raad (1988) 
Het Amerikaanse Volk, t.g.v. bezoek president Bush aan Leiden (1989) 
R.H. Rementeria Troncoso, chileens vluchteling (1989) 
mw prof.dr. C.W. Fock, kunsthistorica (1990) 
mw M.J.E. Schouten-van Veldhuizen, oud-directeur Stichting Huisvesting Werkende Jongeren (1991) 
D. Paauw, adj hoofdredacteur Leidsch Dagblad (1992) 
C. Jongejan, vz College v Kerkvoogden Ned Herv Gemeente Leiden (1993) 
ds. A. Dronkers, hervormd predikant (1994) 
drs. H.A.M.M. Meijer, huisarts (1995) 
Stad Oxford, t.g.v. 50 jaar stedenband Oxford-Leiden (1996) 
mw P. Hartevelt en mw A.J.A.M. Lasschuijt-van Tongeren, Leids Anjercomitť (1996) 
Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen, show- en marchingband (1997) 
mr. J. Karstens, notaris, diverse functies (1998) 
mr. C.H. Goekoop, burgemeester Leiden (1998) 
mw. E.M. Idema-Stuifzand, cultuur-historische reeks Leids Verleden (1999) 
Het Leidse Volkshuis, 100-jarig bestaan (1999) 
Tj. van Rij, wethouder (2000) 
mw M.M. Glaser-van Orden, Directeur Woningstichting Ons Doel (2000) 
T. Ikeda, Ambassadeur van Japan in Den Haag (2000) 
B. Werk, Vrijwilliger speeltuinwerk en politiek (2001) 
R.G. Mantel, algemeen directeur Luba (2002) 
Prof.dr. W. Lemstra, waarnemend burgemeester (2003) 
E. van der Veen, oud raadslid, diverse functies (2003)
Stichting Tegen-Beeld, muurgedichten (2004)

(Ontleend aan de website van de gemeente Leiden)


Op Terug Home Opvolgend onderwerp