Pero que todos sepan que no he muerto’

De flyer voor de gedichtenavond in 2011

‘Maar iedereen moet weten dat ik nog leef’, dichtregel afkomstig uit Lorca’s gedicht

Gacela de la Muerte Oscura

 

   Openlucht Poëziemanifestatie 2011


Dit
jaar is het 75 jaar geleden dat de Spaanse Burgeroorlog begon en Lorca is omgebracht. Om hierbij stil te staan heeft Stichting TEGEN-BEELD voor haar 11e poëziemanifestatie geko- zen voor Spaanstalige poëzie met Lorca’s gedichten als middelpunt.

 

Dinsdag 14 juni, 19.36-23.59 uur. Koornbrug/Vismarkt/Nieuwe Rijn, Leiden

Toegang gratis, ook per boot bereikbaar

Een initiatief van Stichting TEGEN-BEELD

 

De manifestatie wordt om 19.36 uur geopend door burgemeester Henri Lenferink en de Spaanse ambassadeur. Vervolgens worden tot circa 23.00 uur Spaanstalige gedichten voorge- dragen, gezongen, gespeeld of anderszins vertolkt door een mix van kunstenaars, weten- schappers, acteurs, zangers, ondernemers, scholieren, studenten en prominenten. De avond wordt afgesloten door PS|theater met hun drijvende theatervoorstelling Balsa. Voor speel- schema zie www.pstheater.nl.

 

Speciale uitgaven

Uitgangspunt van de poëziemanifestatie is een keuze die geïnspireerd is op de relatie van Lorca met dichters en gedichten uit de bundel De dichter is een kleine God, de 150 mooiste gedichten uit het Spaans vertaald door Maarten Steenmeijer en Barber van de Pol (Athenaeum 2010).

Ter gelegenheid van de poëzieavond verschijnt een essaybundel in beperkte genummerde – oplage met een aantal gedichten van Lorca (in nieuwe Nederlandse vertaling) en een essay van Maarten Steenmeijer, hoogleraar Spaanse letterkunde en cultuur en schrijfster, essayiste en vertaalster Barber van de Pol. Beide bundels zijn verkrijgbaar op de poëzieavond.

 

Organisatie

Jacowies Surie (JSkunstprojecten) 071 5130586 en Ben Walenkamp 071 5131389.
Volg ons op twitter: @TEGENBEELD of wordt vriend op Facebook (
http://www.facebook.com/pages/Po%C3%ABziemanifestatie/163837967007800).


Op

Studium Generale Universiteit Leiden

Federico García Lorca

Spanje & Federico García Lorca

 

Federico García Lorca (1898-1936)  was bij zijn leven al de beroemdste dichter en toneelschrijver van Spanje. Hij maakte deel uit van een generatie schrijvers en kunstenaars die, zoals zijn vriend Pablo Neruda later zou zeggen, voor een ‘schitterende wedergeboorte van de Spaanse creativiteit zorgde’. Tot op de dag van vandaag worden zijn toneelstukken opgevoerd, zijn gedichten in vele talen vertaald en heeft zijn korte, heftige leven menig cineast en fotograaf geïnspireerd.

 

Naar aanleiding van de Poëziemanifestatie heeft Studium Generale een serie samengesteld waarbij wordt ingegaan op de culturele en politieke situatie tijdens Lorca’s leven en zijn nauwe en creatieve relaties met beroemde tijdgenoten als Pablo Neruda, Luis Buñuel, Salvador Dali en Manuel de Falla. Lorca’s poëzie en toneelwerk worden besproken, maar ook zijn liederen en composities, want hij was behalve dichter en schrijver ook zanger, componist, pianist en tekenaar.

  

Dinsdagavond 17 mei

Het Spanje van Lorca: een historisch overzicht

In de lezing worden de historische achtergronden ten tijde van het leven van Federico García Lorca geschetst. Daarbij wordt ingegaan op de belangrijkste culturele en politieke ontwikke- lingen in Spanje en op de dood van Lorca tijdens de Spaanse Burgeroorlog.

Dr. Eric Storm, universitair docent Algemene Geschiedenis, Universiteit Leiden.
Film:
Spanish Earth (1937, 52 min.) van Joris Ivens.

Dinsdagavond 17 mei: Lipsiusgebouw, zaal 003, Cleveringaplaats 1, Leiden, 19.00-22.00 uur (film na de pauze); Toegang gratis, iedereen welkom (kom op tijd, want vol = vol)!

 

Dinsdagavond 24 mei

Terug naar de wortels: leven en werk van Federico García Lorca

Nadat hij in 1936 werd geëxecuteerd, is er veel gesold met García Lorca. Zo werd hij een mar telaar van het fascisme, een boegbeeld van de zigeuner- en flamencocultuur en een gay-icon. Zelfs zijn lichaam werd geen rust gegund getuige het heftige debat in Spanje over de vraag of het zou moeten blijven liggen in het anonieme graf in de buurt van Granada of zou moeten worden opgegraven en verplaatst naar een grafmonument. Deze lezing gaat slechts zijdelings in op de mythe of icoon Lorca. Centraal staan zijn leven en zijn rijke, raadselachtige werk, dat vijfenzeventig jaar na zijn dood nog niets aan vitaliteit heeft ingeboet. Prof.dr. Maarten Steenmeijer, hoogleraar Spaanse letterkunde en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen en medevertaler van De dichter is een kleine God (2010).

Film: Federico García Lorca, retrato de familia (1980, 60 min.) van John Healey.

Dinsdagavond 24 mei: Lipsiusgebouw, zaal 003, Cleveringaplaats 1, Leiden, 19.00-22.00 uur (film na de pauze);
Toegang
gratis, iedereen welkom (kom op tijd, want vol = vol)!

 

Woensdagavond 1 juni

Coïtus interruptus: het verhaal van L’Âge d’or

L’Âge d’or is de meest subversieve en surrealistische film uit het oeuvre van Luis Buñuel. Tachtig jaar na de tumultueuze première wordt in deze lezing het opmerkelijke verhaal van deze film verteld. Niet alleen L’Âge d’or zelf is opmerkelijk, maar ook de manier waarop de film tot stand kwam en hoe het de film verging na de eerste vertoningen in Parijs.

Dr. Gijs Mulder, docent Spaanse taal en cultuur, Radboud Universiteit Nijmegen en vertaler van Buñuel over Buñuel (2008).

Film: L’Âge d’or (1930, 60 min.) van Salvador Dali en Luis Buñuel.

Woensdagavond 1 juni: Lipsiusgebouw, zaal 003, Cleveringaplaats 1, Leiden, 19.00-22.00 uur (film na de pauze); Toegang gratis, iedereen welkom (kom op tijd, want vol = vol)!

 

Maandagavond 6 juni

Federico García Lorca: poëzie en muziek

Federico García Lorca was niet alleen een begenadigd dichter, stem van een revolutionaire beweging in Spanje, martelaar (voor velen) van de opstand en de burgeroorlog in 1936, maar ook een liefhebber van muziek en met van name de Spaanse Cante Jondo, de gezongen flamenco, uit Andalusië. Bijna gelijkertijd met de componist Manuel de Falla onderzocht García Lorca de Cante Jondo en bewerkte hij een aantal liederen voor zang en piano. Belangrijker nog is dat zijn stem als dichter is beïnvloed door de vocale en evocatieve kracht van de Cante Jondo. Lorca’s liederen en gedichten worden vertolkt door Curra Suarez en Edsart Udo de Haes. Leo Samama illustreert zijn lezing met pianospel en muziekfragmenten van cd. Leo Samama, componist en schrijver over muziek. Met liveoptreden van Cante Jondo- zangeres Curra Suarez en flamencogitarist Edsart Udo de Haes.

Maandagavond 6 juni: LAKtheater, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden, 19.30-22.00 uur. Toegang gratis, wel reserveren. Telefonisch: 071 5124890 van maandag t/m vrijdag van 14.00-16.30 uur of via www.laktheater.nl

 

Informatie & organisatie

Studium Generale Universiteit Leiden

Postbus 9500, 2300 RA Leiden

071 527 7295/7296/7283 je.molenaar@sea.leidenuniv.nl www.studiumgenerale.leidenuniv.nl


Op


www.leidsfilmfestival.nl

De Summer Special  (drie avonden het beste uit de Europese cinema, midden op het Pieterskerkplein) van het Leids Film Festival staat dit jaar geheel in het teken van Spaanse films!

 


Op

Poëzie klinkt over het water

Poëziemanifestatie: Dinsdag14 juni - Nieuwe Rijn; 19.36 uur- 23.59 uur

Dinsdagavond om half acht luiden de doodsklokken van de Hooglandse Kerk, de Marekerk en het stadhuis. “We hopen dat het dan vanzelf stil wordt in de stad”,  fluistert Jacowies Surie. Dan, om 19.36 uur precies, barst het spektakel los op de Nieuwe Rijn. Dan klinkt er poëzie en muziek op en over het water! Maar goed, waarom die klokken en waarom uitgerekend beginnen op dat rare tijdstip? Zij van de organisatie glimlacht sereen. “Dat heeft Ben Walenkamp bedacht. De 11e aflevering van de Poeziemanifestatie draait om de Spaanse dichter Lorca. Zijn sterfdag is precies 75 jaar geleden. Hij is in 1936 tijdens de Spaanse burgeroorlog vermoord. Vandaar die doodsklokken, vandaar dat tijdstip."

Maar vat het allemaal niet te somber op, hoor! Was het niet de dichter zelf die schreef:  'Pero que todos sepan que no he muerto' oftewel:  ‘Iedereen moet weten dat ik nog leef’. Want zo is het natuurlijk wel. In de harten van vooral veel Spaans sprekende mensen leeft Lorca voort. In woord en in muziek.  “Dat is het aardige", zegt Jacowies Surie die dit jaar de touwtjes in handen heeft bij het spektakel.  “Lorca was bij leven al beroemd. Hij deed van alles. Hij was dichter, schrijver, tekenaar en componist. Hij maakte deel uit van een groep kunstenaars als Dali, Bunuel en Neruda. Zij zorgden voor een wedergeboorte van de creativiteit in Spanje. Hij was daarnaast een opgewekt en aimabel mens. Plus, zijn gedichten bleken heel goed samen te gaan met muziek. De Russen met name zijn er gek op. De Canadese zanger Leonard Cohen heeft een gedicht van hem op muziek gezet en gezongen."

Het zijn niet alleen gedichten van Lorca die worden voorgedragen door de vele Spaanssprekende mensen die Leiden telt - vooral vanwege de universiteit. Uitgangspunt is de bundel  'De dichter is een kleine god' die net in twee talen is verschenen. Daarin zijn opgenomen de 150 mooiste gedichten waarbij de relatie van Lorca met andere Spaanstalige dichters tot uiting komt. Daar zitten bijvoorbeeld ook Zuid-Amerikanen bij. De bundel is vanaf 14 juni te koop. Ook bij de Poeziemanifestatie.

Het is natuurlijk niet alleen Spaans wat er dinsdag klinkt over de grachten. “Dat zou voor de mensen die die taal niet spreken snel saai worden", erkent Jacowies Surie. “Daarom worden ook gedichten in bet Nederlands voorgedragen. Daarvoor hebben we weer een aantal coryfeeën gevraagd. Zoals oud-burgemeester Cees Goekoop, taalkundige Hans Heestermans, Lakenhal-directeur Meta Knol en presentator Menno Bentveld. Burgemeester Henry Lenferink opent samen met de Spaanse ambassadeur Francisco Vallaure de Acha de manifestatie. Verder is er zang en theater. En het allerbelangrijkste daarbij is: mooi weer!"

(In het Leidsch Dagblad van 11 juni 2011)


Op

De grootste dichter die Spanje ooit heeft voortgebracht.

Poëziemanifestatie in volle gang, Balsa komt over een paar uur aanvaren! 23:00 Koornbrug. Komt dat zien. (Foto van PS|theater Leiden)

De grootste dichter die Spanje ooit heeft voortgebracht. Menig Spanjaard heeft Federico García Lorca heilig verklaard. Maar wie in Nederland leest zijn poëzie nog? Te weinig, vindt de Stichting Tegen-Beeld en daarom klonken zijn gedichten gisteravond over de Nieuwe Rijn. Tijdens de jaarlijkse Poeziemanifestatie in hartje Leiden staat elk jaar een andere dichter centraal. Het is niet toevallig dat nu voor Federico García Lorca is gekozen. Tijdens Cultuurmaand Leiden vormt Spanje min of meer de rode draad. Bovendien is het 75 jaar geleden dat Lorca tijdens de Spaanse Burgeroorlog werd omgebracht. De nationalistische aanhangers van Franco vonden hem te modern, te bereisd, te links en te homoseksueel. Toch leven zijn gedichten en toneelstukken zeker in Spaanstalige Ianden tot de dag van vandaag voort. Een mix van kunstenaars, wetenschappers, acteurs, zangers, ondernemers en scholieren bracht gisteravond zijn poëzie in Leiden ten gehore.

Burgemeester Henri Lenferink en de Spaanse ambassadeur openden de manifestatie om 19.36 uur. 1936 is het sterfjaar van de dichter. PS|theater sloot af met de drijvende theater voorstelling 'Balsa'.

(In het Leidsch Dagblad van 15 juni 2011)


Op

Lorca herdacht tijdens goed bezochte Poëziemanifestatie

Onder grote belangstelling ging dinsdag 14 juni om precies 19.36 uur de elfde editie van de Poeziemanifestatie van start. Ruim 80 Spaanse gedichten werden voorgedragen, gezongen en gespeeld. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Spaanse Burgeroorlog begon en dat de Spaanse dichter Federico Garcia Lorca werd vermoord. Om hierbij stil te staan koos de organisatie van de manifestatie, de Stichting Tegen-Beeld, dit jaar voor Spaanstalige poëzie met Lorca's gedichten als middelpunt: 'Pero que todos sepan que no he muerto' (Maar iedereen moet weten dat ik nog leef).

De manifestatie werd ingeluid door de doodsklokken van de Hooglandse Kerk, de Marekerk en het Stadhuis, van 19.36 tot 19.39 uur, om Lorca's dood en de Spaanse Burgeroorlog die tot 1939 duurde, te herdenken. Daarna werd de essaybundel 'Federico Garcia Lorca, dichter van dichters' aan burgemeester Henri Lenferink en aan de Spaanse ambassadeur Z.E.Francisco Javier Vallaure de Acha uitgereikt. Allereerst lazen de burgemeester en de ambassadeur stukken voor uit de essaybundel, met gedichten van Lorca in nieuwe Nederlandse vertaling van Barber van der Pol en Maarten Steenmeijer. Daarna volgde een selectie uit het boek:’ De Dichter is een kleine God, de 150 mooiste gedichten uit het Spaans’. Beide bundels waren ook te koop. 

Grote mix
Een mix van kunstenaars, wetenschappers, acteurs, zangers, ondernemers, dansers, scholieren, studenten en prominenten uit Leiden vertolken de Spaanstalige gedichten op verschillende manieren. Op de Koornbrug werd voorgelezen en voorgedragen. In het water lag een podium waarop zowel werd voorgedragen  als muziek werd gemaakt, zoals door het Leidse trio Dempsey, het Klein Leids Liederen koor, verschillende duo’s en een optreden van leerlingen van de Flamenco dansschool.

Gestructureerd
lntussen liepen Ben Walenkamp en andere organisatoren van de jaarlijkse Poeziemanifestatie peen en weer om iedereen op tijd achter de microfoon te krijgen. Vrijwel vlekkeloos volgde de ene spreker de ander op en heel af en toe viel er een stilte, een rustmoment voor de toeschouwers. Lang duurden de stiltes niet, want al snel werden ze weer opgevuld met een volgende uitvoering van een Spaans gedicht. De avond werd afgesloten met de première van Balsa door PS|Theater. Balsa is geïnspireerd op het Ieven en werk van Federico Garcia Lorca, die een tijd lang als troubadour door Andalusië trok om verhalen door te vertellen en na te spelen. De acteurs Tijs Huys en Toon Kuijpers, begeleid door zang en muziek van Pauline ten Böhmer, dansten, maakten muziek, zwommen in het koude water en vertelden een spannend verhaal met een dramatische  afloop. Door de gestroomlijnde organisatie, de afwisseling van voordracht, muziek en theater en het prachtige weer, was de elfde Poeziemanifestatie een succes.  

(Door Diana van den Driessche in het Leids Nieuwblad van 17 juni 2011)

 
Op

Facebook

Ook als je geen deelnemer (meer) bent aan Facebook kun je aldaar via deze link nog kennis nemen van tal van foto's, filmpjes en commentaren.

Eén filmpje laten we ook hier zien. Het 'Klein Leids Liederen koor':
 

 
Op

Het complete programma van de Openlucht Poëziemanifestatie op Dinsdag 14 juni 2011


‘Pero que todos sepan que no he muerto’ -
‘Maar iedereen moet weten dat ik nog leef ’ - Federico García Lorca

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Spaanse Burgeroorlog begon en Lorca is omgebracht. Om hier bij stil te staan heeft Stichting TEGENBEELD voor haar 11e poëziemanifestatie gekozen voor Spaanstalige poëzie met Lorca’s gedichten als middelpunt.

Programma:

19.36
Luiden der doodsklokken van de Hooglandse Kerk, Marekerk en Stadhuistoren.
Welkomstwoord door Fredie Beckmans.
Uitreiking essaybundel Federico García Lorca, dichter van dichters aan burgemeester Henri Lenferink en aan de Spaanse ambassadeur Z.E. Francisco Javier Vallaure de Acha.
Openingswoord door burgemeester Henri Lenferink.
Optredens (voor programmering zie achterzijde).

23.20
Première van de voorstelling Balsa door PS|theater. Een drijvende voorstelling waarbij verhalen van en over Lorca worden afgewisseld met hedendaagse Leidse verhalen. Straattheater op het water!

Toegang gratis - Ook per boot bereikbaar - Onderdeel van Leiden Cultuurmaand

Een initiatief van Stichting TEGEN-BEELD - www.muurgedichten.nl - www.facebook.com/Poeziemanifestatie

Optredens

De nummers hieronder corresponderen met de pagina’s in deze bundels (EB = essaybundel):

  1. De Dichter is een kleine God, de 150 mooiste gedichten uit het Spaans, vertaald door Maarten Steenmeijer en Barber van de Pol.
  2. De essaybundel (met gedichten in nieuwe Nederlandse vertaling), Federico García Lorca, dichter van dichters door Maarten Steenmeijer en Barber van de Pol.

EB 6 Vicente Huidobro, Arte poética | Henri Lenferink
        Federico García Lorca
, Baile | Z.E. Francisco Javier Vallaure de
       Acha

EB 25 Federico García Lorca, Gacela de la Muerte Oscura |
          Z.E. Francisco Javier Vallaure de Acha

EB 11 Federico García Lorca, Oda a Walt Whitman | Geluidsopname

10 Anoniem, Romance de las quejas de doña Lambra | Dempsey
     (muziek)

12 Anoniem, Romance del prisionero | Hans Heestermans

14 Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre Copla III |
     Roos van der Werff en Julien Knops (theater)

14 Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre Copla V |
     Roos van der Werff en Julien Knops

16 Gil Vicente, Dicen que me case yo... | José Visser

18 Garcilaso De la Vega, Soneto V | José Visser

20 Diego Hurtado De Mendoza, Soneto a una vieja que se tenía por
    hermosa
| Menno Bentveld

22 Sante Teresa De Jesus, Vivo sin vivir en mí... | Ad Alblas

26 Fray Luis de León, Oda XXII | Leo van Zanen

28 Francisco De Aldana, ¿Cuál es la causa, mi Damón... | Nadette de
     Groot

30 San Juan De la Cruz, Noche oscura | Milou de Jong

32 San Juan De la Cruz, Llama de amor viva | Yvonne van Diemen

38 Miguel De Cervantes Saavedra, Amadís de Gaula a don Quijote de
    la Mancha
| Patrick van Diemen

42 Luis De Gongora y Argote, A una rosa | Judith Ruijgrok

42 Luis De Gongora y Argote, Duélete de esa puente, Manzanares... |
    Judith Ruijgrok

46 Lope De Vega, Ir y quedarse, y con quedar partirse... | Nathalie
     Goedhuys

46 Lope De Vega, A una calavera | Bernardo Guillen

50 Francisco De Quevedo, Signifícase la propia brevedad de la vida,
     sin pensar, y con padecer; salteada de la muerte
| Hans van Oel

54 Francisco De Quevedo, Amor constante más allá de la muerte |
    Marian van Hulst

56 Francisco De Quevedo, A un hombre de gran nariz | Dempsey
    (muziek)

58 Gabriel Bocángel, Huye del sol el sol, y se deshace... | Elvira Caneda
     Cabrera

60 Sor Juana De la Cruz, Procura desmentir los elogios que a un
    retrato de la poetisa inscribió la verdad, que llama pasión
|
    Oda Ritsema van Eck

60 Sor Juana De la Cruz, En que satisfaga un recelo con la retórica del
     llanto
|Oda Ritsema van Eck

66 Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII | Rien Stierman

70 Rosalía de Castro, Yo no sé lo que busco eternamente... | Zulema
     Valdivia Rivera

74 Miguel De Unamuno, A mi buitre | Marlies van Boekel

80 Ramón Del Valle-Inclán, Karma | Juan C. Tajes

84 Rubén Darío, El Cisne | Sophie van Winden

84 Rubén Darío, Yo persigo una forma | Meta Knol

86 Rubén Darío, Lo fatal | Rick van Vliet

106 Ramón Gómez De la Serna, Suicidio de un piano | Grilladero’s
       (muziek)

102 Juan Ramón Jiménez, ¡Intelijencia, dame... | Grilladero’s (muziek)

98 Antonio Machado, Recuerdo infantil | Gideon Behrendt, Jamie Lee
     Sager en Cynthia Kok (ROC Leiden)

98 Antonio Machado, Una Espana joven | Marianne Mathijssen

128 Pedro Salinas, Suelo. Nada más... | Klein Leids Liederen koor
      (muziek)


128 Pedro Salinas, Underwood Girls | Maarten Steenmeijer

130 Pedro Salinas, Para vivir no quiero... | Daphne Thijsse

134 Pedro Salinas, Ésta | Cecile van Dijck

106 Ramón Gómez De la Serna, Greguerias |
       Vetschillers & Kuiper en Berbee (muziek en theater)

138 Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca |
       Hilde Jansen en Ineke Pouw (muziek)

142 Alfonsina Storni, Epitafio para mi tumba | Els Barkema

146 César Vallejo, Hay golpes en la vida, tan fuertes...
      ¡Yo no sé!
| Cees van Hoore

150 César Vallejo, Un hombre pasa con un pan al hombro... |
       Remme van der Nat

154 Jorge Guillén, Más allá | Piet en Monique van Winden

158 Jorge Guillén, Los nombres | Maria José Perez-Rodriguez

162 Jorge Guillén, Una sola vez | Bernardo Guillen

180 Vicente Aleixandre, Mirada final | Wil van Leeuwen

188 Dámaso Alonso, Monstruos | Els van Eijck van Heslinga

Federico García Lorca, Romance Sonámbulo (Verde que te
      quiero verde)
| Leerlingen Flamenco dansschool Wil Lambregts
      (muziek)

194 Federico García Lorca, Canción de jinete | Sergei van Diemen

194 Federico García Lorca, Baile | Hilde Jansen en Ineke Pouw
       (muziek)

196 Federico García Lorca, Romance de la luna, luna | Los Dos
       (muziek)

198 Federico García Lorca, Ciudad sin sueño - Nocturno del Brooklyn
       Bridge
| Rik van Boeckel (muziek)

202 Federico García Lorca, ¡Oh cama... dulce cama! | Cesar Cuellar

204 Federico García Lorca, Gacela del amor desesperado | Sergio
       Escoda (muziek)

202 Federico García Lorca, Gacela del amor imprevisto | Marlies van
       Boekel

Federico García Lorca, La leyenda del tiempo | Karin Stelck
      (muziek)

208 Jorge Luis Borges, Ewigkeit | Juan C. Tajes

208 Jorge Luis Borges, Buenos Aires | Juliet van Hoven

210 Jorge Luis Borges, El gaucho | Maarten Steenmeijer

212 Jorge Luis Borges, El Conquistador | Tinga en de tien tranen
      (muziek)

214 Jorge Luis Borges, El Ángel | Illana Peralta

216 Emilio Prados, Comenzó desde el puente. Allí... | Sergei van 
      Diemen

218 Rafael Alberti, El mar. La mar. | Koen Brakenhoff

218 Rafael Alberti, La niña que se va al mar | Koen Brakenhoff

220 Rafael Alberti, Los 8 nombres de Picasso | Meta Knol

224 Luis Cernuda, Donde habite el olvido... | Jacqueline Bel

226 Luis Cernuda, Yo fui | Buvana Colle

234 Pablo Neruda, Puedo escribir los versos más tristes esta noche.|
       Pablo Neruda

234 Pablo Neruda, Puedo escribir los versos más tristes esta noche |
       Barber van de Pol

236 Pablo Neruda, Explico algunas cosas | Nicole Carvajal

244 Pablo Neruda, Chercanes | Barber van de Pol

244 Pablo Neruda, Paz para los crepúsculos que vienen... | Fields of
      Wonder (theater)

248 Pablo Neruda, Oda al aire | Marianne Wildeman

254 Pablo Neruda, Parece que un navío diferente... | Samir Boultam

258 Miguel Hernández, El toro sabe al fin de la corrida... | Jaap
       Montagne

258 Miguel Hernández, Un carnívoro cuchillo... | Jaap Montagne

EB 29 Federico García Lorca, De Profundis | Huub de Vrien
           (muziek)

PS|theater, Première: Balsa | Regie Ilgin Abeln

162 Jorge Guillén, Las doce en el reloj | Jorge Guillén

 

Op Terug Home Terug naar de inleiding


Free counter and web stats