Italiaanse liefdespoëzie aan de Leidse grachten (2004)

De aankondiging van 'Sei la luce e il mattino'.

De aankondiging van 'Sei la luce e il mattino'.

Op dinsdag 8 juni 2004 verzorgde de stichting Tegen-Beeld 1000 jaar Italiaanse liefdespoŽzie in ťťn avond. Ruim 80 gedichten werden zowel in het Italiaans als in het Nederlands voorgedragen en gezongen door meer en minder bekende inwoners van Leiden. Op de avond zelf was een bijzondere tweetalige uitgave met alle gedichten te verkrijgen. Locatie als vanouds op en rond het waterpodium aan de Nieuwe Rijn/Koornbeursbrug in het hartje van Leiden.

Programma:
19.00 Welkomstwoord door Fredie Beckmans
19.15 Gedichten deel 1
20.30 Pauze
20.45 Gedichten deel 2 
22.00 Pauze
22.15 Gedichten deel 3

De organisatie was in handen van de Stichting TEGEN-BEELD i.s.m. Jacowies Surie Kunstprojecten.


Op

'Sei la luce e il mattino'

Onder de titel 'Sei la luce e il mattino' organiseert Stichting TEGEN-BEELD op 8 juni 2004 een poŽziemanifestatie in de openlucht in het centrum van Leiden. De avond staat in het teken van Italiaanse liefdespoŽzie door de eeuwen heen. Meer dan 80 Italiaanse gedichten worden door bekende en minder bekende Leidenaars voorgedragen of gezongen in het Nederlands en in het Italiaans.

Wat spreekt meer tot de verbeelding in de poŽzie dan de liefde en in welke taal komt de liefde beter tot haar recht dan in het Italiaans? Laat u een avondlang vervoeren en ontroeren door de mooiste Italiaanse liefdesgedichten van de Middeleeuwen tot heden. De liefde wordt bezongen op romantische, dramatische, humoristische en satirische wijze. Aan bod komen de vleselijke liefde, de zorgeloze liefde, maar ook de onbereikbare en de hoofse liefde, de liefde voor steden, voor moeders, voor dieren, de herenliefde, gevoelens als verlangen, verdriet, eenzaamheid en jaloezie kortom de liefde in de breedste zin des woords.

Ervaringen van alle tijden en van iedereen worden prachtig onder woorden gebracht door dichters als Dante, Pavese, Petrarca, d'Annunzio, Ungaretti, Tasso en Pasolini, maar ook door vrouwen als Stampa, Franco en Follieri. De selectie van ruim 80 gedichten worden voorgedragen of gezongen door meer en minder bekende inwoners van Leiden zoals Burgemeester Lenferink, Maarten 't Hart, Menno Bentveld, Sheila Lever en enkele in Nederland wonende Italianen zoals de Italiaanse ambassadeur. Muzikale optredens worden verzorgd door: Dempsey, 't Hart Koor, William Byrd ensemble, Huub de Vriend en Fields of Wonder.

De titel van het evenement 'Sei la luce e il mattino' vertaald: 'Jij bent het licht en de ochtend' is ontleend aan het gedicht "In the morning you always come back" van Cesare Pavese (ItaliŽ, 1908-1950).

Vanaf het water en de terrassen op de Vismarkt en de Nieuwe Rijn kan het publiek naar het evenement kijken en luisteren. De poŽziemanifestatie is gratis toegankelijk en trekt, geheel volgens de doelstelling van Stichting TEGEN-BEELD een breed publiek. Er worden net als voorgaande jaren zo'n tweeduizend bezoekers verwacht.

(Persbericht Stichting TEGEN-BEELD i.s.m. Jacowies Surie Kunstprojecten van 20 april 2004)


Op

ItaliŽ in Leiden

Franco Loi: Hemel zonder gezicht.

Franco Loi: Hemel zonder gezicht.

Ooit schreef een Leids wetenschapster een biografie van Maria Montessori. Dit jaar wordt in Leiden de Italiaanse poŽzie in het zonnetje gezet. Wat zullen we horen op dinsdag 8 juni 2004 vanaf 19.00 uur aan de Nieuwe Rijn in Leiden? Negen eeuwen Italiaanse liefdespoŽzie in 80 gedichten. Gedichten van Pugliese, Dante, Petrarca, Tasso, Goldoni, Leopardi, d'Annunzio, Montale, Pasolini en vele anderen. Helaas niet van Franco Loi, de Milanees. Daarom hier van hem een kort gedicht:

Mai che la gioia sia cume quand l'aria
tž te respžret e den' la vegn de tž,
ma cume nevura che passa sulitaria
e nel gran vŲj del nient par la svanžss.

Geluk moet nooit zo zijn alsof de lucht
die je inademt heel diep in je komt,
maar als een wolk die langzaam overdrijft
en in de grote leegte van het niets lijkt te verdwijnen.

(uit: Franco Loi: Hemel zonder gezicht. Vertaling door Willem van Toorn en Sabrina Corbellini. Amsterdam, Querido, 2001)

(Jos Damen in Forum, de elektronische nieuwsbrief van de Letterenfaculteit,Jaargang 4, nummer 3, mei 2004)


Op

Italiaanse liefdespoŽzie schalt over Leidse grachten

Op dinsdagavond 8 juni

Jaarlijks wordt in Leiden een poŽziemanifestatie gehouden die elke keer weer meer publiek trekt. Op dinsdagavond 8 juni staat er onder het motto 'Sei-la luce e il mattino' Italiaanse liefdespoŽzie op het menu. Het belooft een avond vol hartstocht te worden. De organisatoren Ben Walenkamp van Stichting TEGEN-BEELD en Jacowies Surie van JSkunstprojecten zijn zelf al weken lyrisch van wat er straks over de bezoekers wordt uitgestort.

De poŽziemanifestatie wordt gehouden in de open lucht waarbij de gedichten door vele bekende en onbekende Leidenaars worden voorgedragen. Eind jaren negentig is het festival opgezet. Of het nu Herman Gorter, Shakespeare, Griekse verzen of zoals nu Italiaanse gedichten zijn, het evenement trekt vele belangstellenden. Ze kunnen zich dinsdag 8 juni weer een avondlang in vervoering laten brengen. Zich laten ontroeren door de mooiste Italiaanse liefdesgedichten uit de geschiedenis. Van de Middeleeuwen tot het heden. Jacowies Surie: "We hebben er veel uit twee bundels met vertalingen van Frans van Dooren kunnen halen, 'Vervuld van liefde zijn al mijn gedachten' en 'Gepolijst Albast', 8 eeuwen Italiaanse poŽzie'. Omdat we van sommige ook de originele Italiaans tekst willen laten voordragen, moesten we ze ook in de Universiteits Bibliotheek zoeken. De Leidse dichter Leo van Zanen heeft daar vele uren speurwerk verricht om het programma compleet te krijgen."

Romantisch

Het gedicht waaraan de manifestatie zijn titel ontleent, is van Pavese en dateert uit 1950. Dat begint met de regels:

Het eerste licht van de morgenstond
ademt met jouw mond
aan het eind van de lege wegen.
Grijs licht jouw ogen,
Zoete druppels van de morgenstond
Op de donkere heuvels.
Jouw pas en jouw adem
Dompelen de huizen onder
Als de wind van de morgenstond.

Op romantische, dramatische, humoristische en satirische wijze komen tijdens de manifestatie alle soorten van liefde aan bod. Surie somt op: "Vleselijke, zorgeloze, platonische, onbereikbare en hoofse liefde. Maar ook de liefde voor steden, voor moeders bijvoorbeeld in een gedicht van de filmer Pasolini, voor dieren en de herenliefde niet te vergeten. Alle gevoelens van verlangen, verdriet, eenzaamheid en jaloezie komen eigenlijk in ťťn avond voorbij. Kortom, ervaringen van iedereen en van alle tijden, liefde in de breedste zin van het woord': Er zijn gedichten gekozen van onder anderen Dante, Pavese, Petrarca, Stampa, d'Annunzio, Ungaretti, Tasso en Pasolini. Ze zullen op tot de verbeelding sprekende wijze worden voorgedragen door onder anderen schrijver Maarten 't Hart, 3 oktoberman Rens Heruer, huisarts Har Meijer, decorateur Jan Wilem Bruins, dichter Ilja Leonard Pfeijffer, burgemeester Henri Lenferink, Lexiograaf Hans Heestermans en de Italiaanse ambassadeur in Nederland Zijne Excellentie Mr. M.B.Pensa."

(Artikel in 'Het Magazine', nummer 4 jaargang 1, juni 2004)


Op

En de sprekers waren:

Anna Arcese, decorateur/schilder
Onno Blom, publicist
Rick van Boeckel, dichter
Jos van den Broek, Universiteitsmedewerker Leiden
Jan Willem Bruins, decorateur
Henriette Coppens, docent drama
Dick Dallinga, leraar Nederlands Stedelijk Gym
Jos Damen, Hoofd uitleenbureau Universiteitsbibliotheek
Maarten Dessing, freelance journalist
Mees Duifjes, student
Karel van Eerd, letterkundige
Theater Platform Fields of Wonder 
Louisa Gorelli 
Carolien Han, kunsthistorica 
Maarten 't Hart, auteur
Hans Heestermans, lexiograaf
Rens Heruer, bestuurslid 3 October Vereeniging
Joyce Hes, jurist, publicist
Ruud Hessing, wethouder cultuur Leiden
Cees van Hoore, journalist/auteur
Hilde Jansen, Gemeenteraadslid Leiden
Jan Kleijne, voorzitter raad van bestuur Meander MC Amersfoort
Trees Klijn, beeldend kunstenaar
Anton Korteweg, dichter en directeur Letterkundig Museum
Titia Kruithof, student
Henri Lenferink, burgemeester Leiden
Sheila Lever, actrice, artistiek leider Plantsoentheater
Franscesco Maiolo, docent politieke filosofie Universiteit Utrecht
Tano Mangione, beeldend kunstenaar
Viviana Massa, classica en Egyptoloog
Pieter Meenhorst, liefhebber
Fik Meijer, Hoogleraar oude geschiedenis UVA
Har Meijer, huisarts
Fiorenza Mella, linguist
Bart van Mossel, directeur Leidse Schouwburg
Willem Otterspeer, hoogleraar universiteitsgeschiedenis Leiden
Z.E. Mr. M.B. Pensa, Italiaanse Ambassadeur
Ilja Leonard Pfeijffer, dichter en docent klassieke talen Universiteit Leiden
Ineke Pouw, gemeenteambtenaar Leiden
Cees Schafrat, boekhandelaar
Sandra Smallenburg, redacteur beeldende kunst NRC Handelsblad
Rosita Steenbeek, auteur
Dť Steures docent, klassieke talen
Peter van Swieten, architect
Enna Thomassen 
Kiene Vesseur, communicatie adviseur Gemeente Leiden
Da Vinci College 
Rick van Vliet, liefhebber
Huub de Vriend, componist
Marleen van der Wey, aio letteren Universiteit Leiden
Piet en Monique van Winden, antiquaren 
Hein van Woerden, senior communicatieadviseur Gemeente Leiden
Leo van Zanen, Leids dichter
Wim van der Ziel, cuisinier
Anke Zuithoff, zangeres

Met muzikale bijdragen van:

William Byrd Ensemble o.l.v. Nico van der Meel Dempsey		
Het Zingend Hart o.l.v. Ellen Looyestijn
Het Hart Koor o.l.v. Erik van Bruggen


Op

De sfeer van Venetiaanse kanalen

De sfeer van Venetiaanse kanalen

(Foto van fotobureau Peter Schipper met toestemming gebruikt)


Op Terug Home Opvolgend onderwerp