Kranslegging bij borstbeeld Rembrandt

Het borstbeeld van Rembrandt van Rijn aan de Witte Singel te Leiden.

Het borstbeeld van Rembrandt van Rijn aan de Witte Singel te Leiden.

Voor het eerst in 2002 legde Ben Walenkamp met een vertegenwoordiger van de VVV een krans bij het borstbeeld van Rembrandt aan de Witte Singel. De kranslegging vindt sindsdien jaarlijk plaats op 15 juli om 00.00 uur. Het tijdstip is een compromis, omdat de organisatoren niet zeker weten of Rembrandt nu op de veertiende of de vijftiende juli 1606 geboren werd.

Volgens de meeste bronnen is Rembrandt (Harmenszoon) van Rijn overigens geboren op de 15e juli. Iedereen is het gelukkig wel eens over de plek waar hij geboren is: zijn ouderlijk huis stond aan de Weddesteeg te Leiden. Helaas 'stond', want dit huis is gesloopt; een gevelsteen in de nieuwbouw moet de herinnering levend houden.

In het plantsoentje aan de overkant staan wat vage kunstvoorwerpen, die direct of indirect iets met de kunstenaar te maken hebben. Het fraaie borstbeeld van Rembrandt staat honderd meter verder, min of meer verstopt langs de Witte Singel. Het is gemaakt door Toon Dupuis (1877-1937), beeldhouwer, en leraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage. Als onderdeel van de Rembrandtfeesten ter gelegenheid van het 300ste geboortejaar van Rembrandt werd het op 14 juli 1906 plechtig onthuld door H.M. de Koningin-Moeder (Emma) en Z.K.H. de Prins der Nederlanden (Hendrik). Diverse voorstellen om het beeld te verplaatsen naar Rembrandts' geboorteplek waren tot dusverre vergeefs. Wellicht dat het nieuwe Rembrandt Festival (zie hieronder) dit wel kan bewerkstelligen.


Op

Nacht van Rembrandt 2011

(Gemaakt door http://www.iloveleiden.com/)


Op

Een krans voor Rembrandt

Middernacht is de beste tijd voor deze huldiging. Omdat zowel Walenkamp als In 't Veld eigenlijk niet zeker weet of Rembrandt nu op de veertiende of de vijftiende juli 1606 geboren werd. Er zijn acht mensen aanwezig. "Let maar op", lacht Walenkamp. "Volgend jaar zijn het er tachtig." De ludieke huldiging is een aanloop naar 2006, het Rembrandtjaar. Het is dan precies vier eeuwen geleden dat deze 'grootste zoon van Leiden' in de Weddesteeg geboren werd. "Rembrandt is voor het grote publiek voornamelijk Amsterdams", zegt In 't Veld. "Terwijl hij in Lieden geboren is en hier 26 jaar gewoond en gewerkt heeft. Wij willen Rembrandt weer wat meer naar Leiden trekken." Frans Horst, een van de belangstellenden, staat volledig achter dat streven. "Zo is het maar net, hij hoort hier. Zijn naam is ook Rembrandt van Rijn, niet Rembrandt van Amstel."

(In het Leidsch Dagblad van maandag 15 juli 2002)


Op

Kranslegging bij beeld Rembrandt

Rembrandt met krans.

Rembrandt met krans.

Voor de tweede keer vindt op 15 juli om 00.00 uur een kranslegging plaats bij het borstbeeld van Rembrandt van Rijn op de Witte Singel. Vorig jaar is deze hommage aan Leidens beroemdste zoon gestart door Ben Walenkamp en de VVV. Toen is besloten om dit ieder jaar weer te doen op de verjaardag van Rembrandt. Dit jaar is de kranslegging volgens de organisatoren extra feestelijk, omdat de gemeenteraad onlangs besloot om het 400ste geboortejaar van de schilder in 2006 uitgebreid te vieren. Het ligt in de bedoeling om 2006 een internationaal feestjaar te maken en Leiden voor altijd als Rembrandts geboortestad op de kaart te zetten.

(In het Leidsch Dagblad van 8 juli 2003)


Op

Leiden krijgt Rembrandt Festival

Leiden krijgt vanaf dit jaar Rembrandtdagen, vergelijkbaar met de Dickensdagen in Deventer. Het Rembrandt Festival is op 15, 16 en 17 juli, waarbij de hele stad in het teken staat van de Gouden Eeuw. Rembrandt werd geboren in Leiden, op 15 juli 1606. De initiatiefnemers willen gedurende drie dagen lang de tijd van Rembrandt laten herleven in de Leidse binnenstad. Met muzikanten, acteurs en schilders op straat moet het festival een jaarlijks terugkerend evenement worden. Hoogepunt is de levende Nachtwacht.

Het festival begint met een kranslegging bij het beeld van Rembrandt aan de Witte Singel. Verder zijn er die dagen allerhande activiteiten zoals muzikanten, acteurs en schilders die op straat hun werk doen, aldus Centrummanagement Leiden.

Centrummanagement Leiden, een intermediair tussen gemeente en ondernemers en VVV Holland Rijnland is initiatiefnemer van het festival. Het evenement moet een jaarlijks festijn worden rond de geboortedatum van Rembrandt van Rijn.

De initiatiefnemers beginnen bewust twee jaar voor 2006, het Rembrandtjaar. Volgens VVV Holland Rijnland moet een festival namelijk groeien. In 2006 moet het festival helemaal goed uitpakken.

(In het Leidsch Dagblad van woensdag 14 april 2004)


Op

"Leiden ziet het licht"

De raad stemt in met het voorstel over de verlichting van belangrijke historische gebouwen, dat tevens bijdraagt tot de sfeer en de sociale veiligheid. Het college heeft daarbij aangegeven dat het er alles aan doet om voor de financiering sponsors aan te trekken. Op voorstel van de commissie Ruimte en Grond worden de Rembrandt-buste op de Witte Singel en het Kruithuisje aan de Jan van Houtkade ook verlicht.

(In de stadskrant van de gemeente Leiden van 15 oktober 2004)


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend onderwerp