'Sessions of Passion' (1999)

Shakespeare.
Sonnet nummer 30 van Shakespeare werd door de stichting Tegen-Beeld gekozen als tweede muurgedicht. Àlle sonnetten van Shakespeare werden gekozen als onderwerp voor de tweede poëzieavond die door Tegen-Beeld werd georganiseerd. Op dinsdag 1 juni 1999 tijdens een openluchtmanifestatie rond de Koornbrug, Nieuwe Rijn en Vismarkt werden alle 154 sonnetten van Shakespeare tussen 19 en 24 uur in verschillende uitvoeringen voorgedragen: in het Nederlands, in het Engels, zingend of rappend. Om de vijf sonnetten een andere spreker.

Een sonnet of klinkdicht, van oorsprong afkomstig uit ItaliŽ, is een veertienregelig gedicht bestaand uit vier strofen. De eerste twee strofen bestaan uit vier regels, de kwatrijnen. Samen heten deze het octaaf. De laatste strofen hebben elk drie regels, de terzinen. Deze heten samen het sextet. Soms worden beide kwatrijnen samengevoegd tot een octaaf, soms beide terzinen tot een sextet. Na het octaaf ligt een wending, ook wel chute of volta genaamd. De gedeelten voor en na de chute vormen een eenheid van vorm en inhoud. Bij een sonnet zijn muzikaliteit, toon en ritme wezenlijke elementen. Sonnetten willen gehoord worden. Rijm en metrum spelen bij veel sonnetten dan ook een belangrijke rol. Een veel voorkomend rijmschema is dat van het Italiaanse sonnet: abba abba cdc dcd (of cde cde). Sonnetten met een metrum hebben vaak regels met een vijfvoetige jambe (kort - lang), zoals 'Ik ging naar Bommel om de brug te zien.'

Op het rijmschema en alle andere kenmerken van het sonnet zijn vele variaties mogelijk. In Engeland schreef William Shakespeare veel sonnetten in de vorm van het naar hem genoemde Shakespeariaanse sonnet. Dit bestaat uit drie coupletten van vier regels, gevolgd door een couplet van twee regels. De gebruikte rijmschema's hierbij zijn abab cdcd efef gg en abab bcbc cdcd ee.

Ook na zo'n vierhonderd jaar hebben zijn sonnetten nog niets aan schoonheid en zeggenschap ingeboet. Ze gaan over liefde en haat, trouw en overspel, verliefdheid en vriendschap, groei en verval, geboorte en dood. Als geen ander wist Shakespeare de complexiteit van het leven te verwoorden in heldere poëzie.

Het eerste kwatrijn van het eerste sonnet luidt:

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory

En in de vertaling van Arie van der Krogt:

Het mooiste moet aan schoonheid leven geven,
Opdat de schoonste bloem, de Roos, niet sterft,
Maar door de tijd verteerd, voor ons blijft leven
Omdat een tere loot haar schoonheid erft.

Op

154 sonnetten van Shakespeare op een vlonder

1 juni 1999: "Shakespeare in Leiden". Stichting Tegen-Beeld laat in "Sessions of Passion" alle 154 sonnetten van Shakespeare voorlezen.

Tal van Leidenaars zullen op 1 juni een ponton in de Nieuwe Rijn en de Koornbrug in Leiden beklimmen om 's avonds gezamenlijk 154 sonnetten van Shakespeare voor te lezen, te rappen en te zingen.

Het idee voor deze voordracht komt van de Leidse Stichting Tegenbeeld. Twee deelnemers aan het evenement zijn al bekend: de nieuwe burgemeester Postma en zijn voorganger Goekoop. Zij zullen het uitgebreide sonnettenfestival openen en sluiten.

Het poŽziefestival moet een jaarlijkse traditie worden. Zo denkt de stichting voor het jaar 2000 aan een manifestatie waarbij 'Vijf eeuwen Leidse dichtkunst' centraal zal staan. Vele muren in de Leidse binnenstad zijn inmiddels bewerkt met gedichten van poŽten als Bilderdijk en Piet Paaltjens, die in Leiden hebben gewoond en gewerkt.

De stichting hoopt de werken van deze oude dichters dan zelfs in speciale kledij uit de verschillende perioden voor te dragen. De grote Leidse musea zijn al benaderd om tegelijkertijd een begeleidende tentoonstelling over de Leidse dichtkunst te houden.

(Trouw van 27 februari 1999)


Op

Leidenaars dragen Shakespeare voor

Tal van Leidenaars zullen op 1 juni een ponton in de Nieuwe Rijn, de Koornbrug en de Vismarkt in Leiden beklimmen om gezamenlijk 154 sonnetten van William Shakespeare voor te lezen, te rappen en te zingen. Voordragers zijn onder andere burgemeester Jan Postma, Sarah Hart, Rudy Kousbroek, Abdelkader Benali, Jetteke Bolten en Wilt Idema.

De beroemde liefdessonnetten van Shakespeare vertellen twee liefdesverhalen. In de eerste serie gedichten wordt de liefde opgevat voor een jonge man. De dichter vertelt uitgebreid over zijn ouderdom en roemt de jeugd. In het tweede deel beschrijft de dichter de geheimzinnige Dark Lady en een frustrerende driehoeksrelatie.

Het idee voor de marathonsessie komt van de Leidse stichting Tegen-Beeld, die de openluchtmanifestatie voor de tweede maal houdt. Vorig jaar stond De Mei van Herman Gorter centraal.

(Trouw van 20 mei 1999)


Op Terug Home Opvolgend onderwerp