Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

Dylan Marlais Thomas , Was There a Time

Dylan Marlais Thomas , Was there a time
Dichter: Dylan Marlais Thomas, Wales, 1914 - 1953
Gedicht: Was there a time
Locatie: Lage Rijndijk 96, Leiden
Sinds: oktober 2003 (nummer 91)

Engels
Was There a Time

Was there a time when dancers with their fiddles  
In children's circuses could stay their troubles?
There was a time they could cry over books,
But time has set its maggot on their track.
Under the arc of the sky they are unsafe.
What's never known is safest in this life.
Under the skysigns they who have no arms
Have cleanest hands, and, as the heartless ghost
Alone's unhurt, so the blind man sees best.

(uit: Twenty-five Poems, Dent, 1936)

Nederlands
Was er ooit een tijd

Was er ooit een tijd dat dansers met hun vedels
In kindercircussen hun zorgen konden sussen?
Er was ooit een tijd dat een boek ze deed wenen,
Maar de tijd zette zijn maden op hun spoor.
Onder de koepel van de hemel zijn ze niet veilig.
Het veiligst in dit leven is dat wat men nooit weet.
Onder de hemeltekens hebben zij die geen armen hebben
De schoonste handen, en, zoals alleen de harteloze geest 
Niet lijdt, is het de blinde die het scherpste ziet.

(Vert. Rick van Vliet)


Op


Links    :
Op Terug Home Opvolgend muurgedicht