Terug Home Opvolgend muurgedicht
Bookmark and Share

William Carlos Williams , Riposte

William Carlos Williams, Riposte

Dichter: William Carlos Williams, USA, 1883 - 1963
Gedicht: Riposte
Locatie: Breestraat 81, Leiden
Sinds: 1996 (nummer 42)

engels
Riposte

Love is like water or the air
my townspeople:
it cleanses, and dissipates evil gases,
it is like poetry too
and for the same reasons.

Love is so precious
my townspeople
that if I were you I would
have it under lock and key -
like the air or the Atlantic or
like poetry!

Nederlands
Riposte

Liefde is gelijk water of de lucht
mijn stadsmensen;
zij reinigt, en verdrijft de kwalijke gassen.
Zij is gelijk poŽzie ook,
en om dezelfde redenen.

Liefde is zo kostbaar
mijn stadsmensen
dat 'k ze als ik jullie was
achter slot en grendel zou bewaren
gelijk de lucht, de Atlantische Oceaan of
gelijk poŽzie!

(Vert. door Ludo Abicht e.a.
Uit: Adam & Eva & de stad,
Amerikaanse poëzie van de 20e eeuw,
Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1966)


Op

Links    :

Op Terug Home Opvolgend muurgedicht